Центар за дерматовенерологију
Штампа
.

 

 

 

 

 

 

 

Управа

Директор: др Бојана Јововић - Даговић
Главна сестра: Јелица Чановић, ВСС

Организационе јединице

Настанак

Кожно - венерично одељење основао је др Живомир Гајић. Првог јула 1926 године постављен je за шефа службе у болници и на тој функцији остао је до 1960 године када је пензионисан.

Центар за дерматовенерологију смештен је у истој згради (која је као историјско здање под заштитом државе) где је и основано Кожно - венерично одељење у оквиру тадашње болнице која је имала ранг бановинске, са хоспиталним и амбулантним делом.

.

Развој

Како се развијала болница у Медицински центар (1966. године), затим Клиничко болнички центар (1985. године) и на крају у Клинички центар (2005. године), тако је и Кожно - венерична служба постајала Кожно - венерично одељење и на крају Центар за дерматовенерологију. Поред тога што се у Центру примењују терапијске и дијагностичке процедуре за кожне болести, Центар је и наставна база за студенте Факултета медицинских наука у Крагујевцу где се спроводи практична настава из предмета дерматовенерологија.

Делатност - репрезентативне дијагностичке процедуре и услуге

У амбуланти за физикалну терапију примењују се следеће терапијске процедуре:

У оквиру одсека за негу здраве и болесне коже примењују се:

У оквиру флебологије примењује се:

Од дијагностичких процедура у Центру се раде:

Увођењем Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) у здравствени систем Републике Србије, промењен је начин заказивања прегледа у Центру за дематовенерологију.

Прве прегледе за пацијенте у Центру за дерматовенерологију, као терцијарном нивоу здравственог система у Србији, заказује електронским путем лекар специјалиста одговарајуће гране медицине са примарног нивоа здравствене заштите - Дома здравља, или са секундарног нивоа - из одговарајућег здравственог центра, као и изабрани лекар из Дома здравља.

Контролне прегледе електронски заказује лекар специјалиста у Центру за дерматовенерологију Клиничког центра Крагујевац, који је прегледао пацијента, одмах након завршеног прегледа, уколико сматра да је контрола потребна. Уколико пацијент долази на контролни преглед, након истека рока упута, потребно је да обезбеди нови упут од изабраног лекара.

Потребна документација:

Анализе неопхоне пре пријема:
  • Лабораторијске анализе (не старије од 15 дана),
  • СЕ, ККС - еритроцити, хемоглобин, леукоцити са формулом, тромбоцити,
  • Гликемија, уреа, креатинин,
  • Билирубин, Na, Ka, Ca, SGOT, SGPT, алкална фосфаза, yGT,
  • Урин.
У зависности од упутне дијагнозе:
  • РТГ плућа,
  • ЕХО абдомена,
  • Гинеколошки преглед.

Планови

Од планова везаних за функционисање Центра од великог значаја би била адаптација простора у којем се Центар налази и замена дотрајале опреме уз набавку нових апарата.

Други релевантни подаци

У Центру за дерматовенерологију ради 7 лекара специјалиста. Центар располаже са 14 постеља у оквиру хоспиталног дела, 2 амбуланте (за преглед амбулантних и хоспитализованих пацијената), 2 собе за превијање и примену других терапијских процедура (амбулантних и хоспитализованих пацијената), собе за негу болесне и здраве коже где се примењују терапијски третмани коже и јонофореза.

Статистика:

У току прошле, 2018. године, у Центру за дерматовенерологију, обављено је укупно 20.129 прегледа. Од тога, 5.035 првих прегледа и 15.094 других и осталих прегледа. Стационирано је 226 пацијената којима је лечење завршено у хоспиталном делу Центра, у дневној болници лечено је 58 пацијената, у оквиру укупно 2.792 болничка дана. Одрађено је укупно 11.227 терапијских и дијагностичких процедура. Између осталог: 2.693 превијања, 1.195 терапија ласером, 1.203 биоптрон терапија, 2.594 крио терапија, 285 термокаутеризација, 73 алерго тестова, 2.087 ПУВА терапија, 1203 биоптрон терапија, 465 дермоскопија, 242 третмана коже, 210 јонофореза и 285 термокаутеризација лезија.

Контакт за заказивање прегледа

Телефон: 034 / 50 ‐ 51 ‐ 47 (административни службеник Центра).