Стратешки план
Штампа

Стратешко планирање у Клиничком центру Крагујевац се врши у четворогодишњим циклусима. Први стратешки план је био урађен за период од 2005. до 2008. године. Други стратешки план је урађен за период од 2008. до 2012. године, а 2012. године је урађен трећи стратешки план, за период од 2012. до 2016. године. Четврти стратешки план је урађен за период од 2016. до 2020. године.