Untitled Document
Циљеви
Ел. пошта Штампа

Стратешки циљеви Клиничког центра Крагујевац за период 2016-2020:


1. Проширити:

 • Повећати број терцијарних амбулантних услуга за ванболничке пацијенте
 • Повећати број услуга кроз дневне болнице
 • Повећати број услуга које се могу директно наплатити од пацијената
 • Повећати број терцијерних услуга
 • Даље развијати систем континуиране едукације
 • Организовати научно - истраживачку делатност на нивоу институције
 • Припрема за следећи циклус акредитације

2. Побољшати:

 • Тренирати руководиоце средњег нивоа у менаџменту
 • Едуковати здравствено особље за терцијерне услуге
 • Додатно едуковати и тренирати техничко особље
 • Реорганизовати рад техничке службе
 • Наставити улагање у поправку инфраструктуре
 • Имплементирати информациони систем
 • Израдити процедуре и протоколе за све услуге
 • Побољшати управљање људским ресурсима

3. Искористити:

 • Развити нове терцијерне услуге
 • Даље побољшати квалитет здравствених услуга, како би се повећала конкурентност
 • Унапређење сарадње са другим здравственим установама

4. Смањити:

 • Развити систем мотивације руководилаца и особља
 • Побољшати систем одржавања опреме и инфраструктуре