Насловна Набавке на које се ЗЈН не примењује
Untitled Document
Набавке на које се ЗЈН не примењује
Ел. пошта Штампа
Садржај

  2021. година

  --------------

  -36/21 Набавка добара "Аутоматске хемостатске Y валвуле високог притиска 1020 psa за неурорадиолошке интервенције са интегрисаном линијом“, за потребе Службе за радиолошку дијагностику, Одсек интервентне неурорадиологије Универзитетског клиничког центра Крагујевац.“

  -Образац понуде

   

  -35/21 Набавка добара "Четка, филц, носач филца за машину за прање тврдих подова Karcher BD50/60 C EP“, за потребе Клинике за општу и грудну хирургију Универзитетског клиничког центра Крагујевац“.

  -Образац понуде

   

  -34/21 Набавка добара "Испусни вентил са шпулном (комплет) за машину ПЦ - 40“, за потребе вешераја“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Техничка спецификација

   

  -33/21 Набавка добара "Електоматеријал“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -32/21 Набавка услуга "Сервисирање фискалних каса“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде


  -31/21 Набавка добара "Заштитни параван са опремом за фиксирање детета“, за потребе Центра за неонатологију, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

  -Образац понуде

  -Техника спецификација

   

  -30/21 Набавка услуга "Дезинсекција и дератизација (методом „суве дератизације“)“, за потребе организационих јединица Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -29/21 Набавка добара "Канцеларијска столица, канцеларијска фотеља, клуб фотеља, клуб двосед“, за потребе Службе за фармацеутску здравствену делатност, Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -28/21 Набавка реагенса "Cytochalasin B (5 mg)", за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -27/21 Набавка лека "Sacharomyces bulardi + 1000ij vit D3", за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора


  -25/21 Набавка лека "Редовно (превентивно) и одржавање по позиву (корективно) медицинске опреме, разних произвoђача", за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац - 25.03.2021.

  -Образац понуде - 25.03.2021.

  -Обавештење о додели уговора - 29.03.2021.

   

  -24/21 Набавка добара "Апарат за електротерапију средње фреквентним струјама са прибором", за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -23/21 Набавка лека "Ванредне поправке медицинске опреме различитих произвођача", за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац - 25.03.2021.

  -Образац понуде - 25.03.2021.

  -Обавештење о додели уговора - 26.03.2021.


  -21/21 Набавка лека "Sacharomyces bulardi + 1000ij vit D3", за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење

   

  -22/21 Набавка добара "12 рачунских машина за потребе Економско финансијске службе", за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -20/21 Набавка добара "Кесе ПВЦ трегерице од 5 kg", за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -19/21 Набавка добара "Округли печати, штамбиљи, печати у облику правоугаоника, дрвени факсимил, израда књиге протокола, фотокопирање, везивање-спирала, нарезивање кључева", за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Техника спецификација

  -Обавештење о додели уговора

   

  -18/21 Набавка добара "ПВЦ чаше, ПВЦ посуде, ПВЦ кашике, посуде од стиропора за храну", за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -17/21 Набавка добара "Протокомер О2, овлаживач за кисеоник, дифузори за ССО овлаживач", за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора


  -16/21 Набавка услуга "Одржавање дизел агрегата "МТУ-Уљаник 500 KVA", период одржавања 12 месеци", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Техника спецификација

  -Обавештење о додели уговора

   

  -15/21 Набавка услуга "Услуга редовног прегледања узорака и еталонирање вага, за период од 12 месеци" за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -14/21 Набавка лека "Inlyta и лека Rapammune" за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -12/21 Набавка услуге "Испитивање, одржавање и поправка опреме за дојаву пожара" за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -13/21 Набавка "Услуга одржавања и поправке возила са заменом резервних делова, за период од 6 месеци" за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење


  -11/21 Набавка „Угаона гарнитура на развлачење, фотеља на развлачење, висока столица са гасним амортизером и са металним додатком за ноге, канцеларијска столица дактило", за потребе за потребе Клиничког центра Крагујевац".

  -Образац понуде

  -Обавештење


  -10/21 Набавка за „Надзор над извођењем грађевинско занатских радова на адаптацији простора за смештај ангио сале и ЦТ скенера, по принципу "кључ у руке", за потребе за потребе Клиничког центра Крагујевац".

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

  -08/21 Набавка за „Кординација над извођењем грађевинско занатских радова на адаптацији простора за смештај ангио сале и ЦТ скенера, по принципу "кључ у руке", за потребе за потребе Клиничког центра Крагујевац".

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

  -09/21 Набавка за „Поправка операционог стола Schaerer Arcus 501“, за потребе ортопедске операционе сале, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -07/21 Набавка "Општа медицинска средства, медицински потрошни материјал за High flow терапију", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора


  -06/21 Набавка "Услуга одржавања и поправке возила са заменом резервних делова, за период од 6 месеци" за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење

  -05/21 Набавка "Неутрална самолепљива електрода за једнократну употребу, компатибилна са генератором за радиофреквентну аблацију којом располаже КЦ Крагујевац - одсек за електрофизиологију ", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -04/21 Набавка "Уградни материјал у хирургији", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора


  -03/21 Набавка "Услуге за поправку дигитајзера CR-DX-M", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора


  -02/21 Набавка "Мешане смоле за дејонизовање воде", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -01/21 Набавка "Резервни делови за рачунаре", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Продужење рока за достављање понуда

  -Обавештење о додели уговора

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2020. година

  --------------

  - 03/20 Два комада оптике за потребе артроскопске хирургије, димензија ꝋ 4,5 дужине 14цм, угао 30степени, са пратећом кошуљицом“, за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

   

  -02/20 Редован годишњи, инспекцијски преглед исправности лифтова, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора


  -04/20 Четири оловне заштитне кецеље за заштиту пацијената од зрачења током интервентних процедура у ангио сали , за потребе Службе за радиолошку дијагностику, Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора


  -05/20 Периодична контрола громобранске инсталације, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Продужење рока за достављање понуда

  -Обавештење о додели уговора


  -09/20 Репарација пулта са фиокама који се користи за документацију и терапију, за потребе Клинике за кардиологију - Коронарна јединица, Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора


  -06/20 Високопритисно црево за кисеоник, за потребе Клинике за пулмологију, Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде


  -07/20 Два стетоскопа за потребе Клинике за инфективне болести и два ИЦ безконтактна топломера за потребе Клинике за пулмологију , Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -11/20 Протокомер О2, овлаживач за кисеоник, дифузори за ССО овлаживач за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде


  -10/20 Кабл за моторизовану браву за машину 6140203X, кабл за моторизовану браву за машину 6160205X, гума врата 4110102А, за потребе Вешераја Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора


  -13/20 Хируршки аспиратор , за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -14/20 Малеоларни шрафови неопходни за остеосинтезу скочног зглоба за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију, Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора


  -15/20 Плоча за површински систем хлађења пацијената и снижавање телесне температуре са оптичком контролом капацитета хлађења, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора


  -08/20 Дијализатор FX50, површине 1,0m2, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -16/20 Услугу поправке MSCT-a Aquilion 64, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

   

  -17/20 Набавка „Једнократних посуда за воду за апарат VG 70, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора


   

  -18/20 Набавка "Потрошног материјал за Hi flow апарат BMC : Aquapor, црева, назални катетер“, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

  -19/20 Набавка „Plexiglass wall-front side complete,  for DNA/RNA UV – cleaner box UVC/T –AR, BIOSAN“, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

   

  -20/20 Набавка "Gorenje - вертикалног замрзивача F 6245 W 208 I A Bela“, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -21/20 Набавка „Спојка (куплунг) за гасне утичнице за кисеоник “, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

   

  -22/20 Набавка „Thiemann katetera“, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -23/20 Набавка „Роковника, оловки и украсних кеса са логом КЦ Крагујевац“, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -24/20 Набавка "Резервних делова потребних за поправку лабораторијских столица", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

  -Обавештење о додели уговора

   

  -25/20 Набавка "Плочастог намештаја", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -26/20 Набавка "Радних одела (ципела, мајица, кабаница, прслука) за потребе Техничке службе", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -27/20 Набавка „Кисеоничке ћелије за респиратор марке Maquet servo-i“, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде


  -28/20 Набавка "Услуга одржавања и поправке возила са заменом резервних делова", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

   

  -29/20 Набавка "Капи за очи", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -30/20 Набавка "Заптивног дихтунга за кисеоник", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -31/20 Набавка "Филтери антибактеријски и антивирусни за једнократну употребу", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

   

  -32/20 Набавка "Манжетне за ТА и пулсни оксиметар", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора

   

  -33/20 Набавка "Aнтибиотика Фосфомицина", за потребе Клиничког центра Крагујевац

  -Образац понуде

  -Обавештење о додели уговора