Насловна Квалитет Едукација у оквиру корективних мера
Untitled Document
Едукација у оквиру корективних мера

Анализом квалитета рада и испуњености стандарда за акредитацију Комисија за квалитет је уочила потребу да се знања и вештине запослених унапреде у одређеним кључним областима. Поједини недостаци у пружању здравствених услуга као и грешке у лечењу имају узрок у недовољном степену знања и вештина запослених.

Због наведених разлога Комисија за квалитет је увела програм обавезне допунске едукације запослених у областима где су уoчени пропусти и грешке, као вид корективних мера. Едукације се одржавају периодично, на њима учествују руководиоци организационих јединица који су у обавези да после едукације на својим стручним колегијумима упознају са њеним садржајем све запослене у својој организационој јединици (о чему треба сачинити записник).

Поред наведеног, материјали са едукација ће бити трајно доступни запосленима на веб страници http://www.kc-kg.rs/kvalitet/edukacija-u-okviru-korektivnih-mera Клиничког центра Крагујевац.

Председник Комисије за квалитет
Проф. др Слободан Јанковић

  1. ПОСТУПАК ПРИМЕНЕ КРВНИХ КОМПОНЕНТИ
  2. ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА