Untitled Document
Анкете

Анкете представљају део програма за праћење и унапређење квалитета рада у Клиничком центру Крагујевац. Циљ анкета је утврђивање степена задовољства пацијената амбулантним и стационарнијм лечењем, као и утврђивање степена задовољства запослених. Резултати анкета ће нам помоћи да унапредимо квалитет пружених услуга у Клиничком центру Крагујевац. Учешће у анкети је добровољно и анонимно.

Овде можете преузети резултате анкета спроведених у Клиничком центру Крагујевац од 2005. године: