Untitled Document

Отворени поступци 2015

Ел. пошта Штампа

1. ЈН 01/15 Набавка општих медицинских средстава, санитетски потрошни материјал

- Позив за подношење понуда

- Продужење рока 04.02.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Екотрејд

2. ЈН 02/15 Набавка услуге одржавање и поправке медицинске опреме, редовно и по позиву произвођача СИМЕНС

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 11.03.2015.

- Продужење рока 11.03.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Сименс

3. ЈН 03/15 Набавка услуга одржавања и поправке медицинске опреме произвођача ДРЕГЕР

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне документације 16.03.2015.

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 16.03.2015.

- Обавештење о престанку разлога за застој рока 16.04.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Дрегер

4. ЈН 04/15 Набавка инвитро дијагностичка медицинска средства - Микробиологија и вирусологија

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 05.03.2015

- Измена конкурсне документације 12.03.2015.

- Разјашњење конкурсне докуемтнације 19.03.2015.

- Измена и разјашњење 26.03.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 01.04.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 02.04.2015.

- Обавештење о обустави поступка 29.04.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Beohem-3

- Обавештење о закљученом уговору - Elitech SR

- Обавештење о закљученом уговору - Farmaprom

- Обавештење о закљученом уговору - Makler

- Обавештење о закљученом уговору - Promedia

- Обавештење о закљученом уговору - Uni-chem

- Обавештење о закљученом уговору - Yunycom

- Обавештење о закљученом уговору - Неомедика

- Обавештење о закљученом уговору - Биомедика

5. ЈН 05/15 Набавка Радиоактивних изотопа

- Позив за подношење понуда

- Обавештење о обустави поступка

6. ЈН 06/15 Набавка санитетског медицинског материјала за потребе службе за радиолошку дијагностику - Интервентна радиологија

- Позив за подношење понуда

- Одговори на захтев за разјашњење 24.02.2015.

- Одговори на захтев за разјашњење 02.03.2015.

- Измена конкурсне документације 11.03.2015.

- Измена конкурсне документације 17.03.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 19.03.2015.

- Одговор на захтев за разјашњење 24.03.2015.

- Продужење рока 24.03.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Госпер

- Обавештење о закљученом уговору - Неомедика

- Обавештење о закљученом уговору - Проспера

- Обавештење о закљученом уговору - Аптус

- Обавештење о закљученом уговору - Аустро лајн

7. ЈН 07/15 Набавка санитетског маедицинског материјала и активна имплантабилна медицинска средства- Интервентна неурорадиологија

- Позив за подношење понуда

- Одговор на захтев за разјашњење 02.03.2015.

- Измена конкурсне документације 04.03.2015.

- Разјашњење конкурсне докуемнтације 19.03.2015.

- Измена конкурсне документаицје 20.03.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Аптус

- Обавештење о закљученом уговору - Аустро лајн

- Обавештење о закљученом уговору - Биостент

- Обавештење о закљученом уговору - Госпер

- Обавештење о закљученом уговору - Лабра

- Обавештење о закљученом уговору - Неомедика

- Обавештење о закљученом уговору - Интерфортас медикал

8. ЈН 08/15 Набавка лекова за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење и измена конкурсне документације 23.02.2015.

- Измена и разјашњење конкурсне документације

- Разјашњење конкурсне документације 09.03.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 16.03.2015.

- Измена конкурсне докуметнаицје 18.03.2015.

- Продужење рока 18.03.2015.

- Измена конкурсне документације 26.03.2015.

- Продужење рока 26.03.2015.

- Обавештење о зкаљученом уговору - Апотека Зајечар

- Обавештење о закљученом уговору - ББраун

- Обавештење о закљученом уговору - Ecotrade BG

- Обавештење о закљученом уговору - Адок

- Обавештење о закљученом уговору - Фармалогист

- Обавештење о закљученом уговору - Гросис

- Обавештење о закљученом уговору - Inopharm

- Обавештење о закљученом уговору - Inpharm Co

- Обавештење о закљученом уговору - Licentis

- Обавештење о закљученом уговору - Medicom

- Обавештење о закљученом уговору - Medikunion

- Обавештење о закљученом уговору - Pharmaswiss

- Обавештење о закљученом уговору - Phoenix Pharm

- Обавештење о закљученом уговору - Torlak

9. ЈН 09/15 Набавка нејонских контрасних средстава

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документаицје 11.03.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Фармалогист

- Обавештење о закљученом уговору - Инофарм

- Обавештење о закљученом уговору - Pharmaswiss

- Обавештење о закљученом уговору - Phoenix pharm

10. ЈН 10/15 Набавка инвитро дијагностичка медицинска средства  (реагенси, тестови, потрошни материјал и антитела)

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 04.05.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 08.05.2015.

- Измена конкурсне документације 12.05.2015.

- Измена конкурсне документације 18.05.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 21.05.2015.

- Измена конкурсне докуемнтације 22.05.2015.

- Измена кокурсне документације 28.05.2015.

- Продужење рока 28.05.2015.

- Захтев за разјашњењем 18.6.2015.

- Обавештење о обустави поступка - партије 28, 40 и 62

- Обавештење о обустави поступка за партију 15

- Обавештење о закљученом уговору - Алура мед

- Обавештење о закљученом уговору - Гален фокус

- Обавештење о закљученом уговору - Супе лаб

- Обавештење о закљученом уговору - РеМЕД

- Обавештење о закључењу уговора - Адок

- Обавештење о закљученом уговору - Беокомпас

- Обавештење о закљученом уговору - Маклер

- Обавештење о закљученом уговору - Промедија

- Обавештење о закљученом уговору - Флора комерц

- Обавештење о закљученом уговору - Алфамед

- Обавештење о зкаљученом уговору - Лабтех

- Обавештење о закљученом уговору - Биомедика

10. ЈН 11/15 Набавка материјал за одржавање хигијене

- Позив за подношење понуда

- Одговор и допуна конкурсне докуемнтације 01.04.2015.

- Продужење рока 01.04.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - ПР Вин хигијена

11. ЈН 12/15 Набавка израде фасаде, партерног уређивања, инсталације СОС тастера

- Позив за подношење понуда

- Допуна конкурсне документације 02.03.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 16.03.2015.

- Измена конкурсне документације 18.03.2015.

- Измена конкурсне документације 25.03.2015.

- Продужење рока 25.03.2015.

- Одговор на захтев за разјашњење 27.03.2015.

- Разјашњење конкурсне документаицје 30.03.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Аингор

12. ЈН 13/15 Набавка канцелариског материјала

- Позив за подношење понуда

- Обавештење о закљученом уговору - Bigz office

- Обавештење о закљученом уговору - Мишковић

- Обавештење о закљученом уговору - Папирдол

- Обавештење о закљученом уговору - Стандард

- Обавештење о закљученом уговору - СГМ

13. ЈН 14/15 Набавка остеосинтетског материјала

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне документације 14.04.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 15.04.2015.

- Обавештење о обустави поступка 28.04.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Акомед

- Обавештење о закљученом уговору - Екотрејд БГ

- Обавештење о закљученом уговору - Hermes system

- Обавештење о закљученом уговору - Narcissus

- Обавештење о закљученом уговору - Orokon

- Обавештење о закљученом уговору - Prospera

14. ЈН 15/15 Набавка имплантата у ортопедији-ендопротезе

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне докуметнације 23.03.2015.

- Разјашњење конкурсне документаицје 31.03.2015.

- Продужење рока 31.03.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 03.04.2015.

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 15.04.2015.

- Наставак конкурсне документације за ЈН 15/15

- Обавештење о поднетом захтецу за заштиту права 26.05.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Prospera

- Oбавештење о закљученом уговору - Маkler

- Oбавештење о закљученом уговору - Magna Pharmacia

- Обавештење о закљученом уговору - Еcotrade BG

- Обавештење о закљученом уговору - Narcissus

15. ЈН 16/15 Набавка медицинског потрошног материјала за апарате

- Позив за подношење понуда

- Одговор на захтев за разјашњење 24.03.2015.

- Измена конкурсне документације 27.03.2015.

- Измена конкурсне документаицје 30.03.2015.

- Измена конкурсне документације 31.03.2015.

- Измена конкурсне документације 03.04.2015.

- Измена конкурсне документације 09.04.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 15.04.2015.

- Обавештење о обустави поступка - партије 1, 10, 11, 13 и 32

- Обавештење о закључењу уговора - Неомедика

- Oбавештење о закључењу уговора - 011 Мedical Group

- Oбавештење о закључењу уговора - Grosis

- Обавештење о закључењу уговора - Fresenius Medical Care

- Обавештење о закључењу уговора - DEM

- Обавештење о закључењу уговора - Мedisal

- Обавештење о закључењу уговора - МD Imaging

- Oбавештење о закључењу уговора - Premium Surgical Company

- Обавештење о закључењу уговора - Gosper

- Обавештење о закључењу уговора - Trivax VV

- Обавештење о закључењу уговора - Medika Projekt

- Обавештење о закључењу уговора - Drager tehnika

- Обавештење о закључењу уговора - Metreco

- Обавештење о закључењу уговора - BBraun

16. ЈН 17/15 Набавка општа медицинска средства, инструменти и операциона техника

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне документације 27.05.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Ранекс

Обавештење о закљученом уговору - Меркурус

- Обавештење о закљученом уговору - Пароко

17. ЈН 18/15 Набавке болничке постељине

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 06.04.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 20.04.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 28.04.2015.

- Обавештење о обустави поступка - Партија 2

- Обавештење о закљученом поступку - Snow

- Обавештење о закљученом поступку - Текинг

18. ЈН 19/15 Набавка уградног материјала у хирургији

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне документације 09.04.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 27.04.2015.

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 28.05.2015.

- Oбавештење о закљученом уговору- Ecotrade

- Обавештење о закљученом уговору- Premium Surgical Company

- Обавештење о закљученом уговору- Gosper

- Oбавештење о закљученом уговору- Mercurus Medical Instruments

- Обавештење о закљученом уговору- Еumed

- Обавештење о закљученом уговору - Mar Medica

- Обавештење о закљученом уговору - Ако Мed

- Обавештење о закљученом уговору - BBraun

- Обавештење о закљученом уговору - фармасвис

19. ЈН 20/15 Набавка ентералне исхране и адаптиране формуле за млеко - Конкурсна документација

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 11.05.2015.

- Продужење рока 11.05.2015.

- Измена конкурнсе документације 12.05.2015.

- Обавештење о закљученом уговору- Pharmaswiss

- Обавештење о закљученом уговору- Кibid

20. ЈН 22/15 Набавка горива - Конкурсна документација

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне документације 04.05.2015.

- Одговор на захтев за разјашњење 19.05.2015.

- Oбавештење о закљученом уговору - Лукоил а.д.

21. ЈН 23/15 Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне документације 9. 6. 2015.

- Измена конкурсне документације 19.6.2015.

- Измена конкурсне документације 22.6.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 24.6.2015.

- Oдговори, допуна конкурсне документације и продужење рока 25.6.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Акома

- Обавештење о закљученом уговору - Б2М

- Обавештење о закљученом уговору - Хемико

- Обавештење о закљученом уговору - Јуко Хемија

- Обавештење о закљученом уговору - Зорка фарма

22. ЈН 26/15 Набавка дезинфицијенаса и антисептика

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 16.6.2015.

- Измена конкурсне документације 17.6.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 29.6.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 2.7.2015

- Измена конкурсне документације 06.07.2015.

- Продужење рока 06.07.2015.

- Измена конкурсне документаицје 07.07.2015.

- Продужење рока 07.07.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Флора комерц

- Обавештење о закљученом уговору - ПТМ

- Обавештење о закљученом уговору - Гросис

- Обавештење о закљученом уговору - Термомед

23. ЈН 24/15 Набавка намирница

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 15. 6. 2015.

- Измена конкурсне документације 08.07.2015.

- Продужење рока 08.07.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 10.07.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 13.07.2015

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

- Обавештење о закљученом уговору - Фриком

- Обавештење о закљученом уговору - Принципал дуо

- Обавештење о закљученом уговору - Нишка млекара

- Обавештење о закљученом уговору - Сигма Аз

- Обавештење о закљученом уговору - Недељковић Мирослав

- Обавештење о закљученом уговору - Маковица

- Обавештење о закљученом уговору - Неопланта

- Обавештење о закљученом уговору - ДПП Петковић

- Обавештење о закљученом уговору - П. Г. Миливојевић Милинко

- Обавештење о закљученом уговору - Bookmark

- Обавештење о закљученом уговору - Интеркомерц

- Одлука о измени уговора- "АД Имлек"

24. ЈН 25/15 Набавка добара: комоде - ноћни ормарићи, гардеробери и ролетне за болесничке собе

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 25.6.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 30.6.2015.

- Измена конкурсне документације 06.07.2015.

- Појашњење конкурсне документације 06.07.2015.

- Измена и разјашњење конкурсне докуметације 07.07.2015.

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

- Обавештење о наставку јавне набавке 03.08.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 5.8.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Анкабо

- Обавештење о закљученом уовору - НС Радијатори

- Обавештење о закљученом уговору - Paroko Medical Equipment

25. ЈН 27/15 Набавка постељине за потребе КЦ-КГ-а

- Позив за подношење понуда

- Обавештење о закљученом уговору - Snow

26. ЈН 28/15 Набавка добара - радиоактивни изотопи

- Позив за подношење понуда

27. ЈН 29/15 Набавка штампаних образаца

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документаицје 21.07.2015.

- Измена конкурсне документаицје 06.08.2015.

- Образац понуде и образац структуре цене у електронском облику

- Разјашњење конкурсне документације

- Продужење рока

- Oбавештење о закљученом уговору - Зиљ

- Обавештење о закљученом уговору - Графокартон

- Обавештење о закљученом уговору - Папирдол

28. ЈН 30/15 Набавка услуге одржавања биро опреме

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне документације

- Измена конкурсне документације

- Продужење рока

- Измена конкурсне документације 17.08.2015.

- Продужење рока 17.08.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Кано КГ

29. ЈН 31/15 Набавка општих медицинских средстава, дијализни потрошни материјал

- Позив за подношење понуда

- Обавештење о закљученом уговору - Медиком

- Обавештење о закљученом уговору - Фресениус медикал

30. ЈН 32/15 Набавка Општег медицинског потрошног материјала

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне документације 02.09.2015.

- Измена конкурсне документације 08.09.2015.

- Измена конкурсне документације 17.09.2015.

- Продужење рока 17.09.2015.

- Обавештење 21.09.2015.

- Измена конкурсне документаицје 23.09.2015.

- Обавештење 28.09.2015.

- Продужење рока 01.10.2015.

- Измена конкурсне документације 01.10.2015.

- Измена конкурсне документације 02.10.2015.

- Обавештење 05.10.2015.

- Oдлука о додели уговора 13.11.2015.

- Обавештење о обустави поступка 13.11.2015.

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

- Oбавештење о закљученом уговору- Grosis dоо

- Oбавештење о закљученом уговору- ЕcoTrade doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Flora Komerc doo

- Обавешење о закљученом уговору - InoPharm doo

- Oбавештење о закљученом уговору- InPharm doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Кibid doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Layon doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Маgna Pharmacia doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Mark Medical doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Оrthoaid doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Phoenix Pharma doo

- Oбавештење о закљученом уговору- PMM Surgical doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Sinofarm doo

- Oбавештење о закљученом уговору-SN Medic doo

- Oбавештење о закљученом уговору-ТТ Меdik doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Vicor doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Biotec International doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Farmalogist doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Pharmaswiss doo

- Одлука о додели уговора 11.02.2016

- Обавештење о закљученом уговоруPhoenix Pharma doo

31. JН 33/15 Набавка општих медицинских средстава и медицински потрошни материјал за мед. апарате

- Позив за подношење понуда

- Продужење рока 03.12.2015.

- Измена конкурсне документације 03122015

- Одлука о додели уговора

- Oбавештење о закључењу уговора-Drager tehnika  doo

- Oбавештење о закључењу уговора-Medical shop doo

- Oбавештење о закључењу уговора-Медицина Милошевић доо

- Обавештење о закључењу уговора-Меdisal doo

- Oбавештење о закључењу уговора-Текинг Велетекс доо

- Обавештење о закључењу уговора-Trivax vv doo

32. JН 35/15 Набавка општих медицинских средстава и медицински санитетски материјал за потребе Операционог центра

- Позив за подношење понуда

- Одговор на захтев за разјашњење 26.11.2015.

- Одговор на захтев за разјашњење 26.11.2015. број 2

- Измена конкурсне документације 07122015

- Измена конкурсне документације 17122015

- Продужење рока 17122015

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закључењу уговора- Hermes System

- Oбавештење о закључењу уговора- Еumed doo

- Oбавештење о закључењу уговора- Neomedica doo

- Oбавештење о закључењу уговора- Grosis doo

- Oбавештење о закључењу уговора- Аlura Med doo

- Обавештење о закључењу уговора- Magna Pharmacia doo

- Oбавештење о закључењу уговора- Маkler doo

- Обавештење о закључењу уговора- BBraun doo

- Oбавештење о закључењу уговора- Stiga doo

- Oбавештење о закључењу уговора- SN Medic

- Oбавештење о закључењу уговора- Laviefarm doo

- Oбавештење о закључењу уговора- Premium Surgical Company doo

- Oбавештење о закљученом уговора- Phoenix Pharma doo

- Oбавештење о закључењу уговора- Sinofarm doo

- Oбавештење о закљученом уговору- ЕcoTrade doo

33. ЈН 38/15 Набавка општих медицинских средстава, дијализатори за потребе Клинике за урологију , нефрологију и дијализу

- Позив за подношење понуда

- Одговор на захтев за разјашњење 18.12.2015

- Обавештење 24.12.2015.

- Одговор на захтев за разјашњење 11.1.2016

- Продужење рока 11.1.2016

- Измена конкурсне документације

- Продужење рока

- Одлука о додели уговора

- Oбавештење о закљученом уговору-Fresenius Medical Care Srbija

- Oбавештење о закљученом уговору- Nipro D Med

34. ЈН-39/15 Набавка добара: општа медицинска средства, материјал за хемодијализу који зависи од типа машине за потребе Клинике за урологију , нефрологију и дијализу

- Позив за подношење понуда

- Обавештење 24.12.2015.

- Измена конкурсне документације 12.01.2016

- Продужење рока

- Измена конкурсне документације

- Продужење рока

- Одлука о додели уговора

- Измена одлуке о додели уговора

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 18.3.2016

- Измена одлуке о додели уговора 25072016

35. ЈН -34/15 Набавка добара: општих медицинских средстава, санитетски (шавни) медицински потрошни материјал за потребе Операционе сале

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 21.12.2015

- Измена конкурсне документације 25.12.2015

- Одговор на захтев за разјашњење 04.01.2015.

- Измена конкурсне документације 11.1.2016.

- Одговор на захтев за разјашњењем 13.01.2016

- Продужење рока 15.01.2016.

- Измена конкурсне документације 22.01.2016.

- Одлука о додели уговора 01.03.2016.

- Oбавештење о закљученом уговору- Меdi ray doo

- Oбавештење о закљученом уговору- АМG Pharm doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Маkler doo

- Oбавештење о закљученом уговору- B.Braun doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Dexon doo

36. JН 37/15 Набавка добара: јавну набавку добара,радиоактивни лекови, нерадиоактивни лекови, радиоактивни санитетски медицинки материјал

-Позив за подношење понуда

- Одговор на захтев за разјашњење 08.01.2016.

- Одлука о додели уговора

- Oбавештење о закључењу уговора- Институт"Винча"