Насловна Јавне набавке Јавне набавке 2015 Јавне набавке мале вредности 2015
Untitled Document

Јавне набавке мале вредности 2015

Ел. пошта Штампа

1. ЈН 01/15 Набавка лека Колистиметат-натријум

- Позив за подношење понуда

- Обавештење о закљученом уговору - Инофарм

2. ЈН 02/15 Набавка добара имплантата за ортопедију - ендопротезе

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 19.01.2015.

- Продужење рока 19.01.2015.

- Обавештење о закљученим уговорима - Екотрејд БГ

- Обавештење о закљученим уговорима - Иннова

- Обавештење о закљученим уговорима - Магна фармација

- Обавештење о закљученим уговорима - Маклер

- Обавештење о закљученим уговорима - Медика трој

3. ЈН 03/15 Набавка добра-уградни материјал у ортопедије-остеосинтетски материјал

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 16.01.2015.

- Измена конкурсне документације 22.01.2015.

- Продужење рока 22.01.2015.

- Обавештење о закљученим уговорима - Ако мед

- Обавештење о закљученим уговорима - Екотрејд

- Обавештење о закљученим уговорима - Госпер

- Обавештење о закљученим уговорима - Нарцисус

4. ЈН 05/15 Набавка добара - уградни материјал у хирургији, активна имплатибилна медицинска средства

- Позив за подношење понуда

- Појашњење конкурсне документације 21.01.2015.

- Појашњење конкурсне документације 23.01.2015.

- Појашњење конкурсне документације 26.01.2015.

- Обавештење о закључењу уговора - Акомед

- Обавештење о закључењу уговора - ББраун Адриа

- Обавештење о закључењу уговора - Еумед

- Обавештење о закључењу уговора - Госпер

- Обавештење о закључењу уговора - Меркурус

- Обавештење о закључењу уговора - Премиум

- Обавештење о закључењу уговора - Екотрејд БГ

5. ЈН 10/15 Набавка услуге сервисирања медицинске опреме (Кјуза, стерад, фрезениус)

- Позив за подношење понуда

- Обавештење о закљученом уговору - Теском

- Обавештење о закљученом уговору - Дента БП фарм

- Обавештење о закљученом уговору - Fresenius medical care

6. ЈН 14/15 Набавка компјутерске опреме

- Позив за подношење опреме

- Измена конкурсне документације 06.03.2015.

- Измена и допуна конкурсне документације 09.03.2015.

- Продужење рока 09.03.2015.

- Oбавештење о закљученом уговору-Проинтер

7. ЈН 17/15 Набавка потрошног медицинског материјала за континуирану дијализу

- Позив за подношење понуда

8. ЈН 18/15 Набавка потрошног материјала за биопсију дојке

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 16.03.2015.

9. ЈН 21/15 Набавка тестова (за спољашну контролу квалитета одређених анализа)

- Позив за подношење понуда

10. ЈН 22/15 Набавка услуге ЗИС-а

- Позив за подношење понуда

11. ЈН 23/15 Набавка преглед запослених и извора јонизирајућег зрачења

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 09.04.2015.

- Продужење рока 09.04.2015.

12. ЈН 24/15 Набавка услуге чишћења и хортикултурног одржавања поврина КЦ-КГ

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне докуемтнације 09.04.2015.

- Измена конкурсне документаицје 15.04.2015.

- Продужење рока 15.04.2015.

13. ЈН 25/15 Набавка циркулационих пумпи

- Позив за подношење понуда

- Обавештење о продужењу року 08.05.2015.

- Измена конкурсне документације 28.05.2015.

- Продужење рока 28.05.2015.

14. ЈН 26/15 Набавка услуге одржавања опреме за домаћинство

- Позив за подношење понуда

15. ЈН 31/15 Набавка ситног инвентара, дозатори за коришћење средства за дезинфекцију

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне докуемнтације 02.06.2015.

16. ЈН 36/15 Набавка болничке постељине

- Позив за подношење понуда

- Обавештење о обустави поступка 04.06.2015.

17. ЈН 40/15 Набавка услуга одржавања и поправке опреме за Централну кухињу

- Позив за подношење понуда

18. ЈН 42/15 Набавка добара - нови измењивачи топлоте (парно-водени)

- Позив за подношење понуда

- Oбавештење о закључењу уговора - Euro Heat doo

19. ЈН 44/15 набавку услуга изношења и збрињавања хемијског, цитотоксичног и фармацеутског отпада

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 01.10.2015.

- Oбавештење о закључењу уговора - Кемис

20. ЈН 48/15 Набавка беби постељине, тетра пелене и спаваћице за породиље

- Позив за подношење понуда

- Одговор на захтев за разјашњење 19.08.2015.

- Одлука о додели уговора 11.09.2015.

- Обавештење о закључењу уговора - ПТР Радовић

- Обавештење о закључењу уговору - Квалитекс

21. ЈН 49/15 Набавка услуга - поправке медицинске поправке

- Позив за подношење понуда

- Обавештење о обустави поступка

22. ЈН 50/15 Набавка добра, општа медицинска средства - коштани цемент

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне документације 11.08.2015.

- Oбавештење о закључењу уговора - Magna Pharmacia d.o.o.

23. ЈН 51/15 Општа медицинска средства за радиолошку дијагностику

- Позив за подношење понуда

- Oбавештење о закључењу уговора - Аптус

24. ЈН 52/15 набавку добара, Инвитро дијагностичка медицинска средства и лабораторијски материјал

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне документације 11.09.2015.

- Измена конкурсне документације 14.09.2015.

- Продужење рока 14.09.2015.

- Одлука о додели уговора 30.09.2015.

- Oбавештење о закључењу уговора- Superlab д.о.о.

- Oбавештење о закључењу уговора - ProMedia doo

25. ЈН 53/15 Набавка општих медицинских средстава, инструменти за ОП салу

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације

- Измена конкурсне документације 1

- Обавештење о закључењу уговора - Б.Браун д.о.о.

26. ЈН 54/15 Набавка добара - медицинске опреме Аргон ласер 532

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 09.09.2015.

- Измена конкурсне документације 11.09.2015.

- Одлука о додели уговора 23.09.2015.

- Oбавештење о закључењу уговора - Trivax VV

27. ЈН 56/15 Набавка услуге - Чишћење и изношење патоанатомског отпада

- Позив за подношење понуда

28. ЈН 58/15 Набавка услуге - поправка медицинске опреме

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 09.09.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - СЗТР Елпромедик

29. JН 59/15 Набавка новог резервног дела „Card Collimator Canopen V2“ произвођача „GE Healthcare“за потребе Ангиографског уређаја модел“Innova 2100“

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације

- Продужење рока 07.09.2015.

- Одлука о додели уговора 11.09.2015.

- Oбавештење о закључењу уговора - ГЕ Холдингс доо

30. ЈН 62/15 Набавка лека Колистин

- Позив за подношење понуда

- Продужење рока 13.10.2015.

- Измена конкурсне документације 02.10.2015.

- Одлука о додели уговора 16.10.2015

- Oбавештење о закључењу уговора - Ino-pharm doo

- Обавештење о закључењу уговора - Farmalogist doo

31. ЈН 64/15 Набавка услуга одржавања софтвера за књиговодство и рачуноводство

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 03.11.2015.

- Oбавештење о закључењу уговора - Bit Total Healt Solutions

32. ЈН 61/15 Набавка добара Инвитро дијагностичка средства и лабораторијски материјал

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације  16.10.2015.

- Разјашњење конкурсне документације 23.10.2015.

- Oдлука о додели уговора 13.11.2015.

- Обавештење о закључењу уговора - Superlab doo

- Oбавештење о закључењу уговора - Galen Fokus doo

- Обавештење о закључењу уговора - Makler doo

- Oбавештење о закључењу уговора - Promedia doo

- Обавештење о закључењу уговора - Uni-Chem doo

- Oбавештење о закључењу уговора - Yunycom doo

- Обавештење о закљученом уговору - Labteh doo

33. ЈН 67/15 Набавка добара са монтажом, нова оловна плоча за потребе Центра за нуклеарну медицину

- Позив за подношење понуда

- Продужење рока 22.10.2015.

- Измена конкурсне документације 22.10.2015.

- Одлука о додели уговора 03.11.2015.

- Oбавештење о закључењу уговора- СЗР Смиж

34. ЈН 68/15 Набавка добара општа медицинска средства, нови медицински апарат, спирометар

- Позив за подношење понуда

- Oбавештење о закључењу уговора- Медицина Милошевић

35. ЈН 70/15 Набавка добара општа медицинска средства, операциона техника за потребе Операционог центра

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 20.11.2015.

- Обавештење о закључењу уговора - Ranex doo

- Oбавештење о закључењу уговора - BBraun doo

36. ЈН 41/15 Набавка добара општа медицинска средства рентген филмови, развијачи и фиксири за хемијску обраду филма

- Позив за подношење понуда

- Измена и разјашњење 12.11.2015.

- Oдлука о додели уговора 20.11.2015.

- Обавештење о обустави поступка

- Обавештење о закључењу уговора- Ecotrade doo

37. ЈН 69/15 Набавка добара нови лабораторијски уређај за стерилно таљење кеса крви

- Позив за подношење понуда

- Oдлука о додели уговора 03122015

- Oбавештење о закључењу уговора-Medicon doo

38. ЈН 76/15 Набавка добара- јавне набавкe мале вредности, за набавку добара

-Позив за подношење понуда

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закључењу уговора-Grosis doo

-Обавештење о закључењу уговора-Drager tehnika doo

-Oбавештење о закључењу уговора-Medicoline doo

39. ЈН 79/15 Набавка добара- јавне набавке мале вредности за потребе Центра за нефрологију и дијализу

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 09122015

- Измена конкурсне документације 16.12.2015.

- Продужење рока 16.12.2015.

- Одлука о додели уговора

- Oбавештење о закључењу уговора-Phoenix Pharma doo

- Oбавештење о закључењу уговора-Farmalogist doo

- Oбавештење о закључењу уговора-Omni Medical doo

40. ЈН 81/15 Набавка добара - јавне набавке мале вредности, за набавку добара, инвитро дијагностичка медицинска средства

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора

- Oбавештење о закључењу уговора - Аlura Med doo

- Oбавештење о закључењу уговора - Labteh doo

41. ЈН 82/15 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, активна имплантабилна медицинска средства, уградни материјал у ортопедији-остеосинтетски материјал

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 15.12.2015.

- Одлука о додели уговора

- Oбавештење о закључењу уговора- EcoTrade doo

- Oбавештење о закључењу уговора- Narcissus doo

- Oбавештење о закључењу уговора- Hermes System doo

42. ЈН 83/15 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, активна имплантабилна медицинска средства, уградни материјал у хирургији

-Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 21.12.2015

- Oдлука о додели уговора

- Oбавештење о закључењу уговора- EcoTrade doo

- Oбавештење о закључењу уговора- АкоМеd doo

- Oбавештење о закључењу уговора- Макler doo

- Oбавештење о закључењу уговора- Premium Surgical Company doo

43. ЈН 78/15 Jавнa набавкa мале вредности ,телекомуникационих услуга мобилне телефоније

-Позив за подношење понуда

-Измена конкурсна документација

-Измена конкурсне документације 14.01.2016

-Продужење рока 14.01.2016.

-Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору-Телеком доо

44. ЈН 90/15 Набавка услуга- јавнe набавкe мале вредности, за набавку услуга,  набавка услуга стручног грађевинског надзора на изградњи бункера за линеарни акцелератор

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације

- Продужење рока

- Одлука о обустави поступка