Насловна Јавне набавке Јавне набавке 2015 Квалификациони поступци 2015
Untitled Document

Квалификациони поступци 2015

Ел. пошта Штампа

1. ЈН 02/15-14-2-3 Друга фаза - надзор на грудном

- Обавештење о закљученом уговору - Дирекција за урбанизам

2. ЈН 01/15-14-2-6 Друга фаза - Сервисирање медицинске опреме

- Обавештење о закљученом уговору - Медиком

- Обавештење о закљученом уговору - Медисал

- Обавештење о закљученом уговору - Medtech

- Обавештење о закљученом уговору - ПТМ

- Обавештење о закљученом уговору - Schiller

- Обавештење о закљученом уговору - Electronic Design Medical

- Обавештење о закљученом уговору - Fresenius medical care

3. ЈН 01/15-14-2-7 Друга фаза - Текуће поправке медицинске опреме

- Измена конкурсне докуемнтације

- Разјашњење конкурсне документације 21.05.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Olympus

- Обавештење о закљученом уговору - Sonosan

- Обавештење о закљученом уговору - Beolek

- Обавештење о закљученом уговору - Medicom

- Обавештење о закљученом уговору - Stiga

- Обавештење о закљученом уговору - Siemens

- Обавештење о закљученом уговору - Тps Techno Med

4. ЈН 01/15-14-2-8 Друга фаза - Текуће поправке медицинске опреме

- Обавештење о закљученом уговору - ПТМ

- Обавештење о закљученом уговору - Медисал

5. ЈН 02/15-14-2-4 Друга фаза - набавка одржавање објеката

- Разјашњење конкурсне документације 13.07.2015.

- Измена конкурсне документације 16.07.2015.

- Продужење рока 16.07.2015.

- Обавештење о закљученом поступку - Грађевинар

- Обавештење о закљученом поступку - МЛ систем

- Обавештење о закљученом поступку - БироБомис

6. ЈН 01/15-14-2-9 Друга фаза - Одржавање медицинске опреме

- Обавештење о закљученом уговору - Беоласер

- Обавештење о закљученом уговору - Енерго типо

- Обавештење о закљученом уговору - Стига

- Обавештење о закљученом уговору - Медиком

7. ЈН 01/15-14-2-10 Друга фаза - Набавка услуга- касера са фолијом за уређај за дигитализацију

- Обавештење о закљученом уговору - Беоласер

8. ЈН 01/15-14-2-11 Друга фаза - Набавка услуге - текуће поправке медицинске опреме

- Разјашњење конкурсне документације 5.8.2015.

- Обавештење о закљученом уговору - Проксима

- Обавештење о закљученом уговору - Беолек

- Обавештење о закљученом уговору - Сименс

9. ЈН 01/14-2-12 Друга фаза - набавка услуга текуће поправке медицинске опреме

- Обавештење о закљученом уговору - Б.Браун

- Обавештење о закљученом уговору - Беоласер

- Обавештење о закљученом уговору - Медисал

10. ЈН 01/15 Прва фаза квалификационог поступка

- Позив за достављање пријава

- Одлука о додели уговора 11.09.2015.

- Одлука о признавању квалификација 16.10.2015.

- Oдлука о признавању квалификација 28.04.2016.

- Одлука о признавању квалификација 19.07.2016.

11. ЈН 01/15-14-2-13 Друга фаза - текуће  поправке медицинске опреме, уређаја за потребе

- Oдлука о додели уговора 16.10.2015.

- Oбавештење о обустави поступка 29.10.2015.

- Обавештење о закључењу уговора- TPS TEHNOMED doo

- Oбавештење о закључењу уговора - Мark Medical dоо

12. ЈН 02/15-14-2-5 Друга фаза - набавка услуге извођење грађевинско-занатских радова

13. ЈН 01/15-2 фаза-1 Друга фаза - набавка повремених услуга, потрошних добара

- Одлука о додели уговора 06.11.2015.

- Oбавештење о закључењу уговора - Тrivax VV doo

- Oбавештење о закључењу уговора - Мedika-projekt doo

14. ЈН 02/15-14-2-6 Друга фаза - набавка услуге извођење грађевинско-занатских радова и услуге израде пројекта

- Продужење рока 05.11.2015.

- Разјашњење и измена 05.11.2015.

- Одлука о додели уговора 03.12.2015.

- Обавештење о закључењу уговора - OBI doo

15. JН 01/15-II фаза-2 Друга фаза -набавка повремених услуга, потрошних добара

- Позив за достављање понуда

- Одлука о додели уговора 03.12.2015.

- Обавештење о обустави поступка јавне набавке

- Обавештење о закључењу уговора - Medicom doo

- Обавештење о закључењу уговора - Alpha Imaging doo

- Oбавештење о закључењу уговора - BBraun doo

- Обавештење о закључењу уговора - Beolaser doo

- Oбавештење о закључењу уговора - Fresenius Medical Care Srbije doo

- Обавештење о закључењу уговора - Аrena Meding doo

16. ЈН 01/15-II фаза-3 Друга фаза-набавка повремених услуга, потрошних добара

-Позив за достављање понуда

-Измена 04.01.2016

- Одлука о додели уговора

- Oбавештење о закључењу уговора - Trivax VV doo

- Oбавештење о закључењу уговора - Makler doo

- Oбавештење о закључењу уговора - Бeolaser doo

- Oбавештење о закључењу уговора - Paroco Medical Equipment doo

- Oбавештење о закључењу уговора - Drager tehnika doo