Одлука о изменама одлуке

Штампа

ОДЛУКА о изменама одлуке о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време.