Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време

Штампа

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 месеци