Одлука о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време

Штампа

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог