Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време за медицинске техничаре

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време за медицинског техничара општег смера

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време за два помоћна радника

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време за седам помоћних радника

Огласи за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

Оглашава се пруијем у радни однос на одређено време на период од пет месеци за једног помоћног радника.

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства за медицинске техничаре.

 

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 месеци

Одлука о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА број 01-2501/2 од 29.03.2021. године.

Страна 2 од 124