Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 18 месеци са пуним радним временом и пробним радом ради попуне радних места медицинских техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 24 месеца са пуним радним временом и пробним радом ради попуне радног места педијатријског техничара.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радних места медицинских техничара.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радних места педијатријског техничара и медицинског техничара гинеколошко акушерског смера.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 18 (oсамнаест) медицинских техничара општег смера (IV степен), 4 (четири) лабораторијска техничара општег смера (IV степен) и 2 (два) педијатријска техничара општег смера (IV степен).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 24 (двадесет четири) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) педијатријског техничара општег смера (IV степен).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) струковног / вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за онкологију и радиотерапију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за 1 (једног) помоћног радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове.

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА

Страна 10 од 124