Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) доктора медицине за потребе Службе за снабдевање крвљу и крвним продуктима.

 

Одлука о забрани посета хоспитализованим пацијентима

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о забрани посета болесницима хоспитализованим у Клиничком центру Крагујевац

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) доктора медицине.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) лекара специјалисту педијатрије.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) доктора медицине за потребе Службе за анестезију и реанимацију Клиничког центра у Крагујевцу

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Центра за неурохирургију Клиничког центра у Крагујевцу.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) лекара специјалисту ради попуне радног места лекара специјалисте анестезиологије са реаниматологијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију Клиничког центра у Крагујевцу.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за медицинске техничаре.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстор одржавања Службе за техничке послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима (основна школа).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) референта писарнице - IV степен стручне спреме.

Одлука о поништењу одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу одлуке о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време.

Страна 10 од 102