Untitled Document

Одлука о измени одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о измени Одлуке број 01-14923/3 од 06.01.2021. године.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) лекара специјалисту анестезиологије са реаниматологијом ради попуне радног места лекара специјалисте анестезиологије са реаниматологијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) струковног / вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Клинике за педијатрију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) референта писарнице - IV степен стручне спреме ради попуне радног места референта писарнице за потребе Службе за правне и економско финансијске послове.

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА

Одлука о измени одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о измени Одлуке број 01-14923/3 од 06.01.2021. године.

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

На основу инструкција ИЗЈЗ Србије "Др Милан Јовановић Батут", везано за имунизацију COVID-19 вакцином Pfizer-BioNTech, прописано је да се вакцина која је одмрзнута (-70±100C) мора употребити у року од 5 дана, уколико се чува на температури рада фрижидера. Вакцина која је растворена за апликацију мора да се употреби у року од 6 сати.

С обзиром на овакве строге услове употребе вакцине неопходно је планирати одговарајући број прималаца. Уколико буде мањи број прималаца од растворених вакцина, овакве "ПРОПАДАЈУЋЕ" вакцине се могу применити и код заинтересованих особа за примену вакцине. Листа заинтересованих особа подразумева старије особе са удруженим болестима.

Дана 08.01.2021. године било је 4 потенцијално "ПРОПАДАЈУЋЕ" вакцине и позиване су особе са листе заинтересованих особа а по критеријуму ИЗЈЗ Србије "Др Милан Јовановић Батут". На тај начин су имунизоване старије особе са удруженим болестима.

Завршетак имунизације COVID-19 вакцином Pfizer-BioNTech је планиран за понедељак, 11.01.2021. године када ће сви добровољно заинтересовани запослени у Клиничком центру Крагујевац добити своју вакцину. Уколико се појаве "ПРОПАДАЈУЋЕ" вакцине, биће позиване заинтересоване особе по препоруци.

Најважнији задатак Клиничког центра Крагујевац у борби против COVID-19 је не само клиничко лечење болесних од COVID-19 него и масовна имунизација свих запослених у Клиничком центру Крагујевац као и што веће популације становништва.

Страна 9 од 124