Untitled Document

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) биолога за потребе Одељење за биомедицински потпомогнуту оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра у Крагујевцу.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (VI степен стручне спреме) ради попуне радног места медицинског техничара за потребе Центра за урологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 3 (три) помоћна радника у здравству (основна школа) ради попуне радног места помоћни радник у здравству за потребе Центра за ургентну медицину и 3 (три) помоћна радника у здравству (основна школа) ради попуне радног места помоћни радник у здравству за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места референта писарнице за потребе Службе за економско финансијске послове.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске техничаре.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) помоћног радника.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) дактилографа и 1 (једног) оператера на телефонској централи.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 2 (два) економска техничара и 2 (два) економиста.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) медицинског техничара општег смера.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за више медицинских техничара.

Страна 9 од 102