Untitled Document

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 15 (петнаест) помоћних радника - основна школа, 1 (једна) сервирка - основна школа, 1 (један) кувар - III степен стручне спреме и 1 (један) мајстор одржавања (средња стручна спрема - електро смер).

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за лекара специјалисту урологије за потребе Клинике за урологију, нефрологију и дијализу.

Огласи за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: више медицинских техничара, два физиотерапеута и једну сервирку.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) програмера - инжењера.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) оператера у контакт центру - телефониста.

Одлуке о поништењу конкурса

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу конкурса за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за: 1 (једног) техничара одржавања одеће (праља), 2 (два) помоћна радника у здравству, и 1 (једног) кувара.

ОДЛУКА о поништењу конкурса за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једног) мајстора одржавања.

Страна 2 од 94