Untitled Document

Одлуке о поништењу конкурса

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу конкурса за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за: 1 (једног) техничара одржавања одеће (праља), 2 (два) помоћна радника у здравству, и 1 (једног) кувара.

ОДЛУКА о поништењу конкурса за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једног) мајстора одржавања.

Одлука о избору кандидата на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

Поводом инцидента који се догодио у суботу, 1. јуна 2019. године, а у којем је учествовао др Ђ.У. Клинички центар Крагујевац је покренуо дисциплински поступак, који ће бити окончан у најкраћем могућем року у складу са Законом.

Одлука о пријему техничара

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог.

Одлука о поништењу конкурса за пријем у радни однос једног медицинског техничара

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу конкурса за пријем у радни однос једног медицинског техничара гинеколошко-акушерског смера.

Страна 8 од 81