Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места лекара специјалисте анестезиологије са реаниматологијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) лекара специјалисту анестезиологије са реаниматологијом ради попуне радног места лекара специјалисте анестезиологије са реаниматологијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца 1 (једног) педијатријског техничара општег смера (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) помоћног радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА

Обавештења о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА број 01-14910/1 од 15.12.2020. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА број 01-14961/1 од 16.12.2020. године.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за урологију Клинике за урологију, нефрологију и дијализу и 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) референта за финансијско рачуноводствене послове - средња школска спрема ради попуне радног места референта за финансијско рачуноводствене послове за потребе Одељења фактурисања са уписом болесника Службе за правне и економско финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове.

Страна 8 од 124