Untitled Document

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

УКЦ Крагујевац је готово годину дана у борби против пандемије вируса Cоvid-19. У току протекле године, УКЦ Крагујевац је у току три таласа јако успешно водио борбу против Covid-19 пандемије. Упоредо са тим, неколико десетина хиљада non-Covid пацијената је хоспитализовано и лечено у УКЦ Крагујевац. Следећи инструкције Министарства здравља, доминантно су лечени онколошки, кардиоваскуларни, цереброваскуларни пацијенти, све труднице као и сви пацијенти који захтевају хитну медициниску помоћ.

УКЦ Крагујевац је међу првима у Србији организовао тросистемски начин рада - Covid, филтер изолација и non-Covid део.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у трећем таласу који континуирано траје од краја новембра, регистровано је неколико десетина заражених пацијената који су примарно били негативни а након периода инкубације од 10 до 15 дана, показали симптоме Covid-19 инфекције на нашим non-Covid клиникама.

Након доказивања Covid-19 инфекције, њихово лечење и хоспитализација се наставља у Covid систему. Лечење је било двоструко, лечена је основна болест и Covid-19 инфекција као додатна компликација. Протекла два и по месеца велики број пацијаната је успешно лечен и од основне болести као и од Covid-19 инфекције и након тога они су отпуштени својим кућама.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци ради попуне радних места помоћних радника.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) педијатријског техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за неонатологију Клинике за педијатрију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) помоћног радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 6 (шест) помоћних радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима и 2 (две) сервирке - основна школа ради попуне радног места сервирки за потребе Одељења за исхрану болесника Службе за техничке послове.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са пуним радним временом и пробним радом ради попуне радног места струковног / вишег медицинског техничара општег смера за потребе Клинике за педијатрију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места референта писарнице за потребе Службе за правне и економско финансијске послове.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 (шест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места мајстора одржавања (електро смер) за потребе Службе за техничке послове.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) референта за финансијско рачуноводствене послове за потребе Одељења за фактурисање са уписом болесника Службе за економско финансијске послове.

Страна 7 од 124