Untitled Document

Оснивање Завода за трансфузију крви Крагујевац

Ел. пошта Штампа

"Као последица измена Закона о трансфузијској медицини, дефинисано да је се нови завод за трансфузију формира у Крагујевцу. Поред постојећег Иститута за трансфузију крви у Београду, и завода у Новом Саду и Нишу уз сателитске организације у Суботици и Ужицу, трећи завод у Србији биће формиран у Крагујевцу." најавио је проф. др Предраг Саздановић, в.д. директора Клиничког центра Крагујевац.

Према његовим речима, садашња Служба за снабдевање крвљу и крвним продуктима Клиничког центра Крагујевац имаће снажну подршку у оквиру здравствене установе, кроз кадар, опрему и постојећи простор у почетку, до потпуног формирања новог завода.

"Оно што је најбитније за пацијенте Клиничког центра Крагујевац је да ће у сваком моменту бити обезбеђене све залихе крви. Наступајући транзициони период, неће се нимало одразити на резерве крви и потребе за трансфузијским пословима у оквиру Клиничког центра Крагујевац. Формирањем новог Завода за трансфузију крви у Крагујевцу, само ће бити појачана инфраструктура неопходна за пацијенте ове здравствствене установе." рекао је проф. др Предраг Саздановић.

Опширније...

Одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за доктора медицине за потребе Центра за реуматологију, алергологију и имунологију Клинике за интерну медицину.

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за доктора медицине за потребе Клинике за психијатрију.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-3769 од 25. марта 2019. године, све у вези са чланом 7. тачка 1. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС“ број 106/2018), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е


ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и то за:

а) 42 (четрдесетдва) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема),
б) 3 (три) медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема),
в) 9 (девет) медицинских техничара педијатријског смера,
г) 4 (четири) медицинска техничара лабораторијског смера (средња стручна спрема),
д) 6 (шест) виша медицинска техничара - општег смера,
ђ) 1 (један) виши радиолошки техничар.

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Страна 8 од 94