Untitled Document

Одлука о поништењу Конкурса за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу Конкурса за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 2 (два) медицинска техничара општег смера

Одлука о поништењу Конкурса за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу Конкурса за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једног) доктора медицине

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за доктора медицине Клинике за интерну медицину.

Одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) дипломираног економисту (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног економисте за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног грађевинског инжењера за потребе Службе за техничке послове.

Страна 7 од 94