Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за пулмологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за интерну медицину.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) биолога за потребе Одељење за биомедицински потпомогнуту оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) магистра фармације (дипломирани фармацеут) ради попуне радног места магистра фармације за потребе Службе за фармацеутску здравствену делатност Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) референта за финансијско рачуноводствене послове - средња школска спрема ради попуне радног места референта за финансијско рачуноводствене послове за потребе Службе за економско финансијске послове Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци ради попуне радних места медицинских техничара.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом ради попуне радног места педијатријског техничара за потребе Центра за неонатологију Клинике за педијатрију.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом ради попуне радних места помоћних радника и сервирки.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 (шест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

Страна 5 од 124