Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) лекара специјалисту анестезиологије са реаниматологијом ради попуне радног места лекара специјалисте анестезиологије са реаниматологијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) струковног / вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за ургентну медицину и 1 (једног) медицинског техничара општег смера за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА број 01-10660/4 од 08.03.2021. године.

Јавно надметање

Ел. пошта Штампа

Универзитетски клинички центар Крагујевац расписује ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају расходованог материјала.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места биолога за потребе Одељења за БМПО Клинике за гинекологиу и акушерство.

Обавештења о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави конкурса број 01-380/4 од 26.02.2021. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави конкурса број 01-1463/2 од 03.03.2021. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави конкурса број 01-1481/2 од 03.03.2021. године.

Страна 4 од 124