Untitled Document

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) социјална радника (високо образовање другог степена / мастер академске студије) ради попуне радног места социјалног радника за потребе Клиничког центра у Крагујевцу.