Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места опертатера у контакт центру

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места програмера-инжињера

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места вишег физиотерапеута за потребе Клинике за пулмологију

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места мајстора одржавања за потребе Службе за техничке послове

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места дипломираног физичара за потребе Службе за радиолошку дијагностику

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места 2 (два) дактилографа за потребе Центра за онкологију и радиотерапију

Одлука о избору кандидата ради попуне радних места медицинских техничара до повратка запослених са дужег одсуства

Допуна одлуке о избору кандидата ради попуне радних места медицинских техничара до повратка запослених са дужег одсуства