Оглас за пријем у радни однос

Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: а) 1 (једног) вишег медицинског техничара општег смера (VI степен) за потребе Центра за ургентну медицину, б) 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за пластичну хирургију, ц) 1 (једног) вишег медицинског техничара општег смера (VI степен) за потребе Клинике за инфективне болести.