Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине Клинике за интерну медицину.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду не дуже од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за више медицинских техничара.