Untitled Document

Одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) дипломираног економисту (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног економисте за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног грађевинског инжењера за потребе Службе за техничке послове.