Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом за 2 (два) биолога за потребе Oдсека цитогенетске дијагностике Клинике за гинекологију и акушерство Универзитетског клиничког центра у Крагујевцу.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог за дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Операционог центра Универзитетског клиничког центра у Крагујевцу.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за 1 (једног) помоћног радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.