Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) помоћна радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима и 1 (једне) сервирке - основна школа ради попуне радног места сервирке за потребе Одељења за исхрану болесника Службе за техничке послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 5 (пет) сервирки - основна школа ради попуне радног места сервирки за потребе Одељења за исхрану болесника Службе за техничке послове и 2 (два) техничара одржавања одеће - основна школа ради попуне радног места техничара одржавања одеће за потребе Одсека за прање рубља Службе за техничке послове.