Огласи за пријем у радни однос на одређено време

Штампа

Оглашава се пруијем у радни однос на одређено време на период од пет месеци за једног помоћног радника.

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства за медицинске техничаре.