Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места магистра фармације (дипломираног фармацеута) за потребе Службе за фармацеутску здравствену делеатност.