Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) лекара специјалисту анестезиологије са реаниматологијом ради попуне радног места лекара специјалисте анестезиологије са реаниматологијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) струковног / вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за ургентну медицину и 1 (једног) медицинског техничара општег смера за потребе Службе за анестезију и реанимацију.