Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на период од 18 (осамнаест) месеци ради попуне радних места помоћних радника.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци ради попуне радних места помоћних радника.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 18 (осамнаест) месеци ради попуне радног места медицинског техничара општег смера.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радних места струковног медицинског техничара и медицинских техничара општег смера.

Одлука о избору кандидата по огласу

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радних места медицинских техничара

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време, ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос ради попуне радних места: струковне гинеколошко-акушерске сестре и медицинског техничара општег смера

Обавштење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

Обавштење о обустави конкурса у вези са огласом за пријем у радни однос за радно место медицинског техничара

Страна 1 од 124