Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Службе за анестезију и реаниматологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду од 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом за 1 (једног) лекара специјалисту клиничке фармакологије за потребе Службе за клиничку фармакологију.

Одлукe о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца ради попуне радног места струковног фармацеутског техничара за потребе Центра за радијациону онкологију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца ради попуне радног места лабораторијског техничара за потребе Службе за лабораторијску дијагностику.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца ради попуне радног места медицинске сестре / техничара (општи смер) за потребе Службе за анестезију и реаниматологију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца ради попуне радног места медицинске сестре / техничара (општи смер) за потребе Службе за анестезију и реаниматологију.

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

Имајући у виду проблем који се појавио при креирању података за исплату једнократне државне помоћи радницима у здравству, Универзитетски клинички центар Крагујевац иницирао је утврђивање одговорности овлашћених лица фирме BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS.

Све уплате запосленима у УКЦ Крагујевац, обављају се аутоматски преко програма за обрачун плата и зарада, који за нашу здравствену установу ради фирма BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS.

Сходно томе, сви подаци: рачун платиоца, назив платиоца, износ, опис уплате и датум валуте, креирају се у фирми BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS.

У наредном периоду, УКЦ Крагујевац ће предузети све мере у оквиру својих надлежности, како бисмо добили потпуну информацију, а све у циљу адекватног санкционисања одговорних у фирми BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS, који су обезвредили сваки труд који за наше грађане чине здравствени радници у црвеним зонама.

Саопштење за јавност

Ел. пошта Штампа

Поводом несрећног догађаја, који се десио јуче 11.01.2022. године, око 18 часова, услед пожара у породичној кући у улици Миодрага Урошевића у Крагујевацу, у коме су повреде - опекотине задобили: мајка А.Ж., 1997. год. и три малолетна дечака старости две, пет и осам година, Управа УКЦ Крагујевац саопштава:

Сво четворо повређених су збринути у УКЦ Крагујевац, стабилног су општег стања и виталних параметара, и код свих се предузимају адекватне мере лечења и неге.

Опечене површине су претежно II a и II b степена и захваћени су глава, лице, шаке и лева нога код мајке, просечно 10 - 12 % површине тела.

Због начина настанка повреда, при чему је дошло до удисања дима и штетних гасова, током ноћи су у Јединици интензивног лечења УКЦ Крагујевац предузете све неопходне мере реанимације.

У лечењу је агнажован тим лекара УКЦ Крагујевац, који укључује пластичног хирирга, педијатра, анестезиолога и специјалисту ОРЛ.

УКЦ Крагујевац ће, према конзилијарном налазу поменутог тима лекара, обавештавати јавност о даљем току лечења.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радних места сервирки за потребе Одељења за исхрану болесника.

Страна 1 од 146