Untitled Document

Одлука о избору кандидата по Огласу

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, ради попуне места оператера у контакт центру за потребе Службе за правне и економско-финансијске послове

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

Обавештење о обустави конкурса у вези са огласом за пријем у радни однос на одређено време

Одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 (дванаест) месеци 3 (три) медицинска техничара општег смера (IV степен)

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 18 (осамнаест) месеци за 4 (четири) лабораторијска техничара, 2 (два) РТГ техничара, 10 (десет) медицинских техничара општег смера, 1 (једног) фармацеутског техничара, 1 (једног) струковног/вишег физиотерапеута и 3 (три) педијатријска техничара

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 10 (десет) месеци за 1 (једног) медицинског техничара општег смера

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) за 4 (четири) помоћна радника и 2 (две) сервирке

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 18 (осамнаест) за 1 (једног) помоћног радника – основна школа

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 11 (једанаест) месеци за 1 (једног) лабораторијског техничара

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци за 1 (једног) лекара специјалисту физикалне медицине и рехабилитације

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору каддидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време, ради попуне радног места мајстора одржавања

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства за медицинске техничаре.

Страна 1 од 132