Штампа

САРАДЊА У КОРИСТ МЛАДИХ ЛЕКАРА

Медицински факултет у Крагујевцу и Клинички центар Крагујевац настављају успешну сарадњу, у корист будућих младих лекара и сарадника Медицинског факултета, потписивањем Анекса споразума о основама међусобне сарадње у области наставе, научноистраживачког рада, здравствене делатности и радних односа.

Тиме се омогућује лекарима, који су завршили медицински факултет са просечном оценом вишом од 8 (осам), да буду укључени у стручно оспособљавање и усавршавање, ангажовањем у Клиничком центру Крагујевац и на макропројекту Медицинског факултета у Крагујевцу. Анекс споразума Медицинског факултета у Крагујевцу и Клиничког Центра Крагујевац о основама међусобне сарадње у области наставе, научноистраживачког рада, здравствене делатности и радних односа, погледајте oвде.