Насловна Организациja Клинике Клиника за психијатрију
Untitled Document
Клиника за психијатрију
Ел. пошта Штампа
.

 

 

 

 

 

 

Управа

Директор: проф. др Мирјана Јовановић
Главна сестра: Ненад Милановић, виши медицински техничар

Организационе јединице

Данас Клиника за Психијатрију, својим научним и кадровским потенцијалом, спада у ред водећих психијатријских установа у нашој земљи. Клиника у свом саставу има шест одељења:

 • Пријемно - дијагностичко - поликлиничко одељење
  - Одсек за пријем
  - Одсек за дијагностику
 • Одељење ургентне психијатрије
  - Одсек интензивне неге
 • Одељење за психотичне поремећаје
  - Одсек за шизофрене поремећаје
  - Одсек за нешизофрене поремећаје
 • Одељење за афективне и непсихогене поремећаје
  - Одсек за афективне поремећаје
  - Одсек за непсихогене поремећаје
 • Одељење за болести зависности
 • Одељење психијатријске дневне болнице
  - Одсек за психотичне и непсихотичне поремећаје
  - Кабинет за развојна доба - дечја психијатрија
  - Кабинет за електродијаностику и електротерапију

Настанак и развој

Неуропсихијатријско одељење крагујевачке Опште болнице почиње са радом 29.11.1959. године. Одељење се налазило у непосредној близини садашње Клинике за психијатрију (зграда старог интерног одељења) у за ту сврху наменски направљеној монтажној згради. Одељење је имало 50 постеља, а први начелник је био  неуропсихијатар др Александар Терзић. У одељењу је од оснивања, као специјалиста неуропсихијатрије, радила и др Радмила Величковић.

Паралелно са болничком, развијала се и ванболничка психијатријска здравствена заштита. Поред већ постојеће неуропсихијатријске амбуланте, почетком шездесетих година формира се, на иницијативу проф. др Србољуба Стојиљковића, и Диспанзер за лечење и борбу против алкохолизма.

Неуропсихијатријска амбуланта и Диспанзер за лечење и борбу против алкохолизма, су били нуклеус из кога ће се почетком седамдестих година формирати Диспанзер за ментално здравље у складу са тада савременим концептима заштите менталног здравља не само у нашој земљи већ и у свету.

Први шеф диспанзера за ментално здравље 1975. године постаје др Радосав Недељковић.

У оквиру Центра за психијатрију током деведестих година прошлог века под руководством проф. др Славице Ђукић Дејановић интензивира се научно - истраживачки рад, што резултира већим бројем одбрањених магистараских теза и докторских дисертација. Тих година најпре магистрирају, а потом и бране докторске дисртације: др Драган Раванић, др Душан Петровић, др Горан Михајловић и др Драгана Игњатовић Ристић.

Кадровска структура Центра и његов, сада ојачани научни потенцијал стварају суштинске и формалне услове да Центар за Психијатрију прерасте у Клинику за Психијатрију.

Први директор Клинике за психијатрију постаје проф. др Славица Ђукић Дејановић.

С обзиром да се временом указала потреба да се ванболничка психијатријска заштита унапреди, у складу са савременим тенденцијама, ангажовањем проф. др Славице Ђукић Дејановић је 29.11.1986. године формирана и почела са радом Психијатријска дневна болница.

Делатност - репрезентативне дијагностичке процедуре и услуге

У раду са психијатријским пацијентима на Клиници за Психијатрију примењују се следеће савремене процедуре:

 • психијатријска дијагностика,
 • психолошка дијагностика,
 • психофармакотерапија,
 • електроконвулзивна терапија,
 • психотерапија (индивидуална и групна),
 • породична терапија,
 • социотерапија,
 • окупациона терапија, и
 • судско психијатријска вештачења.

У оквиру Клинике за Психијатрију од 2005. године почиње са радом Метадонски центар који је и регионални центар за лечење болести зависности.

Планови

На Клиници за психијатрију у плану су:

 • развој нових дијагностичко - терапијских процедура,
 • подизање нивоа високоспецијалистичких здравствених услуга,
 • побољшање услова за хоспитални третман пацијената (реконструкција Клинике у току),
 • побољшање услова рада за запослене (реконструкција Клинике у току),
 • континуирана едукација запослених,
 • повећање броја упослених, пре свега лекара специјалиста психијатрије и специјалиста дечије психијатрије.

Други релевантни подаци

Данас Клиника за психијатрију има капацитет од 61 постеље за хоспитални третман и 30 места у Психијатријској дневној болници.

Укупан број запослених је 73, од чега је 14 лекара специјалиста психијатрије и 1 лекар специјалиста дечије психијатрије, од којих је 7 доктора наука и 1 магистар наука.

У извођењу наставе на Медицинском факултету у Крагујевцу са Клинике је укључено 8 лекара специјалиста психијатрије у звању:

 • 5 професора,
 • 2 доцента, и
 • 1 асистент.

На Клиници су радно ангажована и 4 лекара на специјализаци, 1 клинички лекар, 3 психолога, 3 дефектолога (од којих је 1 логопед), правник који је и специјалиста социјалне рехабилитације и 2 социјална радника.

Контакт

Телефони за контакт:

 • 034 / 37 - 01 - 51 (директор)
 • 034 / 50 - 52 - 35 (главна сестра)
 • 034 / 50 - 52 - 31 (административни радници)
 • 034 / 50 - 52 - 69 (дневна болница)
 • 034 / 50 - 53 - 52 (метадонски центар)
 • 034 / 50 - 52 - 32 (клиничко одељење)
 • 034 / 30 - 22 - 57 (правник и социјални радници)