Клиника за неурологију
Штампа
.

 

 

 

 

 

 

 

Управа

Директор: проф. др Гордана Тончев
Главна сестра: Наташа Јевтовић

Организационе јединице

Настанак

Неурологија, као самостално одељење, одвојено је од психијатрије 1992. године, а две године касније, смештена је у зграду старе неуропсихијатријске службе. У то време, Центар за неурологију имао је две мање организационе јединице: одељење за ЦВО и одељење неурологије. Први директор Центра за неурологију, био је проф. др Михајло Пантовић. 2005. године, тадашњи Центар прераста у Клинику за неурологију. У том периоду, долази до реорганизације Клинике, која данас има пет одељења и девет одсека. Од 2009. године, директор Клинике за неурологију Клиничког центра Крагујевац је др Мирослав Стојановић - специјалиста неуролог.

Развој

Развој Клинике за неурологију је неопходан, како увођењем нових процедура у дијагностику и лечење неуролошких болесника и пријемом нових лекара на специјализацију, тако и просторним проширењем, кроз изградњу новог објекта (у оквиру реконструкције Клиничког центра Крагујевац), чиме ће се обезбедити квалитетнији услови за лечење пацијента и рад медицинских тимова. Лекари Клинике за неурологију, идући у корак са савременим терапијским процедурама, у сарадњи са колегама интервентним радиолозима, усвојили су нову методу лечења акутног исхемијског можданог удара, применом интраартеријске тромболизе, што у великој мери олакшава рехабилитацију таквих пацијената.

Делатност - репрезентативне дијагностичке процедуре и услуге

Планови

У следећем петогодишњем периоду, планирано је унапређење кадровског потенцијала Клинике за неурологију, пријемом нових лекара за специјализацију, као и стручним усавршавањем већ запослених медицинских екипа за рад у кабинетима:

Очекује се, да се новом систематизацијом обезбеди додатних 18 кревета Интензивне неге у одговарајућим одељењима и одсецима Клинике за неурологију. У наредном периоду, наставиће се са спровођењем континуиране медицинске едукације и присуство конгресима из свих области неурологије, како би се што ефикасније применила најновија сазнања у дијагностици и терапији наших болесника.

Други релевантни подаци

На Клиници за неурологију КЦ Крагујевац, запослено је 19 лекара, од којих су три доктора наука у наставном тиму Медицинског факултета у Крагујевцу и 48 медицинских сестара - техничара.

Клиника располаже са укупно 72 болесничке постеље, по одељењима:

Осим апарата за електромионеурографију и ЕП, апарата за ултразвучну дијагостику (Дуплеx УС Сцан К и ВБ слива) и апарата за електроенцефалографију и видео ЕЕГ, издвајамо и неуроимунолошку лабораторију на Клиници за неурологију КЦ Крагујевац.

Број извршених услуга на прошлогодишњем нивоу, статистички илуструје обим рада медицинског тима Клинике за неурологију:

Контакт за заказивање прегледа

Телефон: 034 / 50 - 51 - 92