Насловна Организациja Клинике Клиника за интерну медицину Центар за гастроентерохепатологију
Untitled Document
Центар за гастроентерохепатологију
Ел. пошта Штампа
.

 

 

 

 

 

 

 

Управа

Директор: спец. др мед. Славко Кнежевић
Главни техничар: Веселин Пантелић

Организационе јединице

 • Одељење за гастроентерологију
 • Одељење за хепатологију
  - Одсек интензивне неге
 • Поликлиничко дијагностичко одељење
  - Одсек инвазивне дијагностике
  - Одсек неинвазивне дијагностике
  - Одсек дневне болнице

Настанак

Одсек за гастроентерологију је постојао у старој згради у оквиру интерног одељења. Пресељењем у садашњи простор и прерастањем интерног одељења у интерну клинику, одсек постаје одељење за гастроентерохепатологију. Од 2010. године, ширењем Интерне клинике Клиничког центра Крагујевац, одељење прераста у Центар за гастроентерохепатологију, са два одељења и четири одсека.

 

Развој

У осмој деценији прошлог века први пут се стављају у функцију апарати за ендоскопску и ултразвучну дијагностику у гастроентерохепатологији, у оквиру тадашњег интерног одељења. 1987. године интерно одељење прераста у Интерну клинику у саставу Клиничко болничког центра Крагујевац, у којој одељење гастроентерохепатологије постаје њен саставни део у новоизграђеном објекту (садашња зграда).

Почетком овог века уводе се ендовидео процедуре у гастроентерохепатологији, интервентне ендоскопске процедуре, ендоскопски ултразвук, биопсије под контролом утразвука.

Почиње да се ради ендоскопска ретроградна холецистопанкреатографија у Центру за радиолошку дијагностику. Уводе се најновије методе издисајних тестова за хеликобактер пилори инфекцију, које представљају велики напредак. У 2010. години, одељење за гастроентерохепатологију прераста у Центар за гастроентерохепатологију, са 28 болесничких постеља, од којих су четири у одсеку дневне болнице.

Центар у свом саставу има три одељења: одељење гастроентерологије, одељење хепатологије и одељење поликлиничке дијагностике, и четири одсека: одсек интензивне неге, одсек инвазивне дијагностике, одсек неинвазивне дијагностике и одсек дневне болнице.

Делатност - репрезентативне дијагностичке процедуре и услуге

У центру за гастроентерохепатологију обавља се комплетно збрињавање (дијагностичко и терапијско) пацијената са болестима разноврсне патологије. За дијагностику болести редовно се спроводи ултразвучни преглед стомака у кабинету који је саставни део овог центра, а компјутеризована томографија стомака се изводи у Служби за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац.

Код сваког оштећења јетре спроводи се комплетно испитивање функције јетре (лабораторијске анализе, ултразвучни прегледи стомака, компјутеризована томографија или магнетна резонанца стомака) и врши се процена за евентуалну биопсију јетре. За дијагностику малигних болести спроводе се комплетне ендоскопске процедуре (езофагогастродуоденоскопија и колоноскопија) са биопсијама свих сумњивих промена ради патохистолошке верификације. Ради се и комплетан скрининг болесника ради евентуалне припреме за операцију.

У одељењу поликлиничке дијагностике обављају се интервентне процедуре (полипектомије) , а у зависности од налаза, ради се и ендоскопски ултразвук. Од пре две године у функцији је и неинвазивни уреја издисајни тест, за доказивање хеликобактер пилори инфекције, у групи болесника за коју није неопходно извођење инвазивних процедура.

У Служби за радиолошку дијагностику спроводи се ендоскопска ретроградна холецистопанкреатографија, тимским радом специјалиста гастроентеролога и радиолога. Све дијагностичке процедуре, за хоспиталне и за амбулантне болеснике, изводе се у одељењу поликлиничке дијагностике.

Имајући у виду растући тренд гастроинтестиналних поремећаја, а са циљем брзе и правовремене дијагностике и лечења, значајан број болесника се хоспитализује преко одсека дневне болнице.

У оквиру Центра за гастроентерохепатологију свакодневно се обави 25-30 субспецијалистичких прегледа у амбуланти, 25-30 утразвучних прегледа горњег абдомена у ултразвучном кабинету и 15-20 горњих и 10 доњих ендоскопских прегледа у ендоскопском кабинету. Свакодневно се обављају субспецијалистички консултативни прегледи на свим одељењима Клиничког центра Крагујевац.

Поред тога, сви лекари запослени у Центру за гастроентерохепатологију су у двадестчетворочасовној приправности за ургентне езофагогастродуоденоскопије и заустављање крварења.

Планови

У плану је реконструкција поликлиничко дијагностичког одељења са проширивањем ендоскопских кабинета и одсека Дневне болнице.

У току је развођење централног кисеоника, чиме би једна четроворокреветна соба у Центру требало да постане јединица интензивне неге.

Планира се едукација лекара за ендоскопску ретроградну холецистопанкреатографију, циљане и слепе биопсије јетре, ендоскопски ултразвук и за рад у Јединици интензивне неге.

Очекиваним пријемом нових лекара у наредном периоду, планира се унапређење кадровског потенцијала Цетра за гастроентерохепатологију. У Центру су прецизирани и планови набавке потребне опреме. Реч је о четири пацијент монитора за лечење болесника у будућој јединици интензивне неге, којима је неопходан мониторинг због природе болести. За усавршавање дијагностичких процедура, планом је предвиђена и набавка дигиталног видео гастроскопа, дигиталног видео колоноскопа, два ЕКГ апарата, затим инхалатора и дефибрилатора и једног сервокарда.

Други релевантни подаци

У Центру је запослено осам лекара, од којих је петоро специјалиста интерне медицине, два лекара су субспецијалисти - гастроентерохепатолози, а један лекар је на специјализацији из интерне медицине.

Академско звање имају три лекара - један је магистар и два су доктори медицинских наука. У тиму Центра за гастроентерохепатологију је и 18 медицинских сестара / техничара.

Од дијагностичких уређаја, Центар располаже са ултразвучним апаратима, дигиталним видео дуоденоскопом, дигиталним видео гастроскопом, дигиталним видео колоноскопом, ЕКТ ножем са аргоном, апаратом за полипектомију, радијалним ендоскопским ултразвучним апаратом, апаратом за функционалну дијагностику, једним пацијент монитором, једним ЕКГ апаратом, три апарата за тензију, једним аспиратором и два апарата за гликемије.

Сви лекари су активно укључени у процес едукације кроз различите стручне састанаке, конгресе и симпозијуме, како у земљи тако и у иностранству.

Број извршених услуга на прошлогодишњем нивоу, статистички илуструје обим рада медицинског тима Центра за гастроентерохепатологију:

 • извшено је 6.000 субспецијалистичких прегледа,
 • укупно хоспитализовано 800 болесника,
 • урађено је 3.500 ултразвучних прегледа горњег абдомена и 2.500 горњих ендоскопских прегледа (езофагогастродуоденоскопија),
 • обављено је 1.500 доњих ендоскопских прегледа (колоноскопија) и 100 полипектомија,
 • укупно је урађено 20 ендоскопских ретроградних холецистопанкреатографија и 20 биопсија јетре,
 • извшено је 200 уреја издисајних тестова, 50 ендоскопских ултразвучних прегледа и 5.000 консултативних субспецијалистичких прегледа по осталим одељењима у Клиничком центру Крагујевац.

Контакт за заказивање прегледа

Телефони:

 • 034 \ 50 - 50 - 36 (Амбулантни прегледи)
 • 034 \ 50 - 50 - 45 (Одсек инвазивне дијагностике)
 • 034 \ 50 - 54 - 11 (Одсек неинвазивне дијагностике)
 • 034 \ 50 - 50 - 39 (Одсек дневне болнице)
 • 034 \ 50 - 50 - 68 (Одељење гастроентерохепатологије)