Насловна Организациja Клинике Клиника за интерну медицину
Untitled Document
Клиника за интерну медицину
Ел. пошта Штампа
.

 

 

 

 

Настанак и развој Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац

1909. године др Димитрије Антић, управник Опште болнице у Крагујевцу, основао је Унутрашње одељење, данашњу Интерну клинику и за првог шефа поставио др Мишу Михајловића, који је ту дужност обављао годину дана. После епидемије пегавог тифуса 1914 - 1915. године, др Димитрије Антић, трајно преузима дужност и обавља је до 1921. године, када одлази на место шефа Унутрашњег одељења Опште болнице у Београду, где постаје професор Интерне медицине, а 1931. године и декан београдског Медицинског факултета.

Тадашње Унутрашње одељење, било је смештено у баракама на Вашаришту, а 1923. године бива премештено у нови простор, изграђен на локацији данашњег Клиничког центра Крагујевац.

Болница је у то време имала укупно 150 постеља, од којих је 80 било у оквиру Унутрашњег одељења. Од 1921. године, Одељењем је руководио др Петар Илић, који 1928. године прелази у Београд и постаје управник Опште државне болнице.

Унутрашње одељење је преузео др Коста Маршићанин, уводећи пункције и бактериолошку лабораторију у рутински рад.

Др Борислав Николајевић је следећи управник, који је извршио реорганизацију одељења на одсеке и то на одсек за унтрашње болести, одсек за грудне болести,одсек за заразне болести и одсек за посматрање (душевне болести).

Одсек за грудне болести издваја се 1930. године у Грудно одељење, које бива смештено у нови павиљон од 70 постеља и шири се у болницу у Равном гају, која постаје депанданс Грудног одељења. Цео процес водио је др Зоран Мишић који бива и управник Унутрашњег одељња, све до 1949. године.

Функцију руководиоца преузео је др Милосав Јеличић, који оснива одсек за кардиологију.

1950. године шеф Унутрашњег одељња постаје др Никодије Благојевић, који доноси први ЕКГ апарат и упућује лекаре на едукацију из рентгенологије.

Четири године касније, за управника Унутрашњег одељења постављен је др Димитрије Ђурђевић. Унапређује се дијагностика, примају се нови лекари, а 1959. године издваја се одељење неуропсихијатрије и постаје самостално.

Од 1970. године, Одељењем руководи др Богомир Златић и у том периоду, отворена је прва коронарна јединица. Од 1972. године уводи се ендоскопска дијагностика у гастроентерологији, ултразвучни апарати за кардиологију и гастроентерологију. Уводи се хормонска дијагностика и прима се већи број лекара на специјализацију Интерне медицине.

У времену седамдесетих и осамдесетих година, оснивањем медицинског факултета, Интерно одељење постаје наставна база и већи број лекара се укључује у рад факултета. Урађен је велики број магистеријума и доктората. Др Богомир Златић изабран је у звање доцента на медицинском факултету, остали лекари постају наставници, па се стичу услови да Интерно одељење прерасте у Интерну клинику, која бива формирана 1987. године као прва клиника новог клиничко болничког центра.

Први управник Интерне клинике, био је проф. др Мирољуб Јовановић и у то време, формиране су три јединице: јединица за кардиологију, јединица за интерно и одељење за плућне болести Интерне клинике.

Интезиван развој Интерне клинике крајем 80-тих година прошлог века, кулминирао је изградном нове, садашње, зграде клинике.

Период после 2006. године у Интерној клиници је време у ком се интензивно уводе нове дијагностичке и терапијске процедуре, мењају се организациони модели, а почиње са радом Ургентни центар у којем лекари Интерне клинике активно учествују.

У том периоду реорганизује се у потпуности рад коронарне јединице, уводи се интервентна кардиологија за чији развој посебне заслуге има проф. др Момчило Милорадовић, чијим је вишедеценијским радом коначно интервентна кардиологија заживела у Крагујевцу и постала једна од процедура по којој се овај Клинички центар препознаје.

У овом периоду уведене су ендовидео процедуре у гастроентерологији, које уз интервентне ендоскопске процедуре и ендоскопски ултразвук и биопсије под контолром ултразвука уз нове методе издисајних тестова представљају велики помак у гастроентерологији.

Један од лекара специјалиста из ове области, др Драган Челиковић, био је директор Интерне клинике у периоду од 2003. до 2006. године.

У Центрима и одељењима Интерне клинике, константно се осавремењује и подиже ниво пружања специјалистичких услуга.

Реуматологија добија савремену остеодензиметријску опрему, алергологија нову имунолошку лабораторију.

Центар за ендокринологију уводи ултарзвучне тенике у дијагностику уз ширење палете тестова и великог броја клиничких студија за увођење нових терапијских модалитета.

Уводи се агрегометрија, а најмодернији флоуцитометријски апарат у земљи омогућава преузимање лечења најтежих облика акутних леукемија, тако да центар постаје референтни за овај део Србије и врши припреме за трансплантацију матичне ћелије у будућности.

Од 2006. године до јуна 2012. године, на челу Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац био је проф. др Небојша Анђелковић хематолог.

Решењем Владе Србије, у априлу 2012. године, дата је сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Клиничког центра Крагујевац.

У пракси, установа је добила дозволу да значајно унапреди организацију здравствене делатности.

Највећу промену имала је Клиника за интерну медицину, јер су се из ње издвојиле три нове клинике: Клиника за кардиологију, Клиника за хематологију и Клиника за пулмологију.

У оквиру Клинике за интерну медицину су три засебна центра уз издвојено одељење специјалистичких кабинета.

Од јула месеца 2012. године директорка реорганизоване Клинике за интерну медицину је проф. др Александра Лучић Томић, реуматолог.

Посао главне сестре Клинике за интерну медицину води Данијела Јаћовић.

Простор Интерне клинике стално се прилагођава новим потребама и растућем броју пацијената повећањем комфора лечених пацијената, уз стално подизање квалитета пружања високоспецијалистичких здравствених услуга.

Организационе јединице Клинике за интерну медицину

  • Центар за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
  • Центар за гастроентерохепатологију
  • Центар за реуматологију, алергологију и клиничку имунологију
  • Одељење специјалистичких кабинета

Релевантни подаци о Клиници за интерну медицину

На Клиници за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац, протекле године је лечено 5.814 болесника у хоспиталном делу и урађено је 29.725 амбулантних субспецијалистичких прегледа и дијагностичких процедура.

Просечна дужина хоспитализације, последњих година, смањена је на 7,55 дана.

 

 

Запослени на Клиници за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац

Пријемом и усавршавањем кадрова, на Клиници за интерну медицину, данас ради 23 лекара специјалиста интерне медицине, од којих је шест доктора наука, и 13 субспецијалиста. На специјализацији су два лекара.

Тим здравствених радника једне од највећих организационих јединица Клиничког центра Крагујевац, употпуњују 65 медицинских техничара, од којих је четири са вишом стручном спремом.

У наставној бази Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, Клиника за интерну медицину има два професора, три доцента и два асистената.