Клинички центар данас
Штампа

Клинички центар Крагујевац, основан је 3. марта 2005. године, одлуком владе Републике Србије, као једна од четири здравствене установе у земљи, која пружа услуге терцијарног нивоа здравствене заштите.

 

 

 

 

 

 

 

Клинички центар Крагујевац, обавља високоспецијализовану, поликлиничку и болничку здравствену делатност. У својих 15 клиника, седам центара и 15 стручних медицинских и немедицинских служби са 1293 постеље и око 2200 запослених, пружа здравствену заштиту становништву са ширег подручја централне Србије (шумадијски, поморавски, моравички, рашки, расински и златиборски округ), на којем живи преко два милиона становника. Јединствен је ургентни и болнички центар за град Крагујевац.

 

 

 

 

 

 

 

Клинички центар Крагујевац обавља образовну делатност, као наставна база Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, спроводи едукацију лекара на специјализацији и перманентно образовање здравствених радника и здравствених сарадника кроз континуирану медицинску едукацију.