Насловна Јавне набавке Јавне набавке 2019 Преговарачки поступци 2019
Untitled Document

Преговарачки поступци 2019

Ел. пошта Штампа

1. ЈНППБОП 01/19 Лекови ван листе лекова, (Правилник , члан 15.) за потребе К.Ц.Крагујевац

-Обавештење о покретању преговарачког поступка

-Одлука о додели уговора20022019

- Обавештење о закључењу Оквирног споразума - Amicus

- Обавештење о закључењу уговора - Amicus

- Обавештење о закључењу уговора - Amicus-11.04.2019.

2. ЈНППБОП 02/19 Набавка добара, општа медицинска средства,санитетски медицински потрошни материјал за потребе Операционог центра за потребе КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању преговарачког поступка

- Измена конкурсне документације 22032019

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закључењу уговора - Premium Surgical

- Обавештење о закључењу уговора - Magna Pharmacia

3. ЈНППБОП 03/19 Набавка добра – набавка лека Окрелизумаб ,2 (две ) бочице од 300мг/10мл, (CORPOS) за потребе Клинике за неурологију КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању преговарачког поступка

- Одговор на питање

- Одлука о додели уговора 25042019

4. ЈНППБОП 04/19 Предмет набавке (добра, услуге, радови): добраЈавна набавка добара, имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у хируругији и  медицински потрошни материјал за потребе Операционог центра за потребе КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању преговарачког поступка

- Одлука о додели уговора 03062019

- Обавештење о обустави поступка јавне набавке

- Обавештење о закључењу уговора - Okvirni sporazum

5. ЈН-ППБОП 05/19 Набавка добра – набавка потрошнoг материјала за одржавање хигијене за потребе КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању преговарачког поступка

- Одлука о додели уговора 23082019

6. ЈН-ППБОП 06/19 Набавка добра – набавка лека Окрелизумаб ,2 (две ) бочице од 300мг/10мл, (CORPOS) за потребе Клинике за неурологију КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању преговарачког поступка

- Одлука о додели уговора 19082019

7. ЈН-ППБОП 07/19 Набавка добара, општа медицинска средства, медицински потрошни материјал за апарате и остали потрошни материјал за потребе КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању преговарачког поступка