Насловна Јавне набавке Јавне набавке 2019 Јавне набавке мале вредности 2019
Untitled Document

Јавне набавке мале вредности 2019

Ел. пошта Штампа

1. ЈН-02/19 Набавка добара, штампаних образаца за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне документације 28022019

- Обавештење о продужењу рока

- Обавештење о закљученом уговору - Grafopromet

- Обавештење о закљученом уговору - Euromedicina

 

2. JН-01/19 Набавкe мале вредности, ин-витро дијагностичка медицинска средства(тестови, реагенси) и медицински потрошни материјал за потребе Одсека микробиолошке лабораторије К. Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 08032019

- Обавештење о закљученом уговору - Yunycom


3. ЈН-03/19 Набавка услуга услуге одржавања и поправке опреме за јавну безбедност за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Обавештење о продужењу рока 20032019

- Измена конкурсне док

- Продужење рока

- Одлука о додели уговора 25042019

- Обавештење о закљученом уговору - DVD

- Обавештење о закљученом уговору - Technosector

 

4. ЈН-04/19 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, лекови ван уговора, цитостатици (лекови ван листе лекова “плави рецепт“) К. Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 08042019

- Обавештење о закљученом уговору - Beohem-3

- Обавештење о закљученом уговору - Farmix

- Обавештење о закљученом уговору - Ino-Pharm

- Обавештење о закљученом уговору - Licentis


5.ЈН-06/19 Набавка услуга oдржавања болничког информационог система СТ ХИС1 за потребе свих организационих јединица К.Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Comtrade System Integration

 

6. ЈН-07/19 Набавкe мале вредности, за набавку добара, општа медицинска средства, алергени реагенси за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одговор на захтев за разјашњењем 05042019

- Одлука о обустави поступка

7. ЈН-09/19 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, - за набавку услуга, услуге редовног одржавања и одршавања, поправке по позиву медицинских уређаја, апарата по произвођачком упутству , стандардним процедурама и спецификацијама произвођача за плазма стерилизацију „STERRAD 100“, као и апарата „CUSA Excel“ за потребе Операционог центра и неурохируршких процедура Клиничког Центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Позив за подношење понуда 16042019

- Измена конкурсне документације 16042019

- Одлука о додели уговора 25042019

- Обавештење о закљученом уговору - Denta BP Pharm

- Обавештење о закљученом уговору - Tescom

 

8. ЈН-10/19 Набавка добара- јавнa набавка мале вредности, за набавку добара , набавка медицинске опреме, нови фетал монитори , ЦТГ апарати за потребе Клинике за гинекологију и акушерство К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Trivax

 

9. ЈН-13/19 Набавка услуга- јавнe набавкe мале вредности, - за набавку услуга, прегледа запослених на радним местима са повећаним ризиком у КЦ-у Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне док.

- Продужење рока

- Обавештење о закљученом уговору - Zastava


10. ЈН-12/19 : Јавна набавка мале вредности, за јавну набавку услуга, одржавање (редовно и по позиву) економско финансијског софтвера NexTBIZ за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 09052019

11. ЈН-11/19 Набавка услуга одржавања и поправке биро опреме за потребе К.Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Обавештење о продужењу рока

- Измена конкурсне документације

- Продужење рока

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - CanoKG

 

12. ЈН-15/19 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку услуга, услуге одржавања зелених површина, стаза и коловоза у оквиру Клиничког центра Крагујевац, свакодневно и по позиву (сезонски) и холтикултурне услуге за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о обустави поступка јавне набавке


13. ЈН-18/19 - НАБАВКА ДОБАРА- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, општа медицинска средства , санитетски медицински потрошни материјал , гипсани завоји за потребе К. Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Laviefarm

 

14. ЈН-19/19 - НАБАВКА ДОБАРА- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, општа медицинска средства, алергени реагенси за потребе К.Ц.Крагујевац“

- Позив за подношење понуда

- Одговор на питање 11062019

- Измена конкурсне документације 14062019

- Обавештење о продужењу рока 17062019

- Измена конкурсне документације 26062019

- Измена конкурсне документације 26062019

- Одлука о додели уговора 11072019

- Обавештење о закљученом уговору - Torlak

 

15. ЈН-17/19 - НАБАВКА ДОБАРА- јавнe набавкe мале вредности, набавка добара млека и млечних производа за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 17062019

- Обавештење о закљученом уговору - Mlekara Moravica

 

16. ЈН-20/19-НАБАВКА ДОБАРА- јавнe набавкe мале вредности, за набавку услуга, услуге одржавања зелених површина, стаза и коловоза у оквиру Клиничког центра Крагујевац, свакодневно и по позиву (сезонски) и холтикултурне услуге  за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 20062019

- Обавештење о закљученом уговору - Šumadija

 

17. ЈН-21/19 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, -за набавку добара (члан 4. став 2.ЗНЈ-а) којa се испоручују и пружају према стандардним уобичајеним спецификацијама произвођача, нови  резервни део, јонска пумпа са услугом замене и уградње за медицински уређај Линеарни акцелератор , модел „ЕЛЕКТА 1“ за потребе Центра за онкологију КЦ.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне док 19062019

- Измена конкурсне док 24062019

- Продужење рока

- Одлука о додели уговора 30072019


18. ЈН-16/19 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, „Административна опремa (рачунари, штампачи, климе, апарати за одржавање хигијене, апарати за припремање и одржавање хране)“, за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конкурсне документације 28062019

- Обавештење о закљученом уговору - Uspon

- Обавештење о закљученом уговору - Katalog

- Обавештење о закљученом уговору - Fimas i Gastpro


19. ЈН-23/19 Набавка услуга едукације запослених за рад са отвореним изворима зрачења, Центра за нуклеарну медицину Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације

- Продужење рока

- Одлука о додели уговора 17072019

- Обавештење о закљученом уговору - X-Ray Košutić Ekoteh dozimetrija


20. ЈН-24/19 Набавка услуга одржавања Система за архивирање и дистрибуцију слике “PACS“  за потребе КЦ-а Крагујевац К.Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуде

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Beo Medical Tradе и Beolaser


21. ЈН-25/19 Набавка радова: Aдаптацијa клинике за психијатрију за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Продужење рока