Untitled Document

Отворени поступци 2019

Ел. пошта Штампа

1. ЈНОП-01/19 Набавка услуга у складу са чланом 6. став 2. тачка 1.ЗЈН-а, услуге чишћења и одржавања хигијене  унутрашњег простора К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 19022019

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - БМК


2. ЈНОП-03/19 Набавка добара имплатибилна медицинска средства за процедуре у спиналној хируругији(сет за вертебропластику) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 22022019

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Vega medical

- Обавештење о закљученом уговору - MCT-See

- Обавештење о закљученом уговору - EcoTrade

- Обавештење о закљученом уговору - Мakler


3. ЈНОП-06/19 Набавка добара: Eнергенти – бензин и дизел гориво за потребе службених возила Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 25022019

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Eko Srbija

 

4.  ЈНОП-05/19 Набавка добара: јавна набавка добара, отворени поступак,имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у хируругији и  медицински потрошни материјал за потребе Операционог центра КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуде 06032019

- Одлука о закључењу оквирног споразума


5. ЈНОП-04/19 Набавка добара, општа медицинска средства,нова медицинска опрема са неопходним медицинским потрошним материјалом и  техничким потрошним материјалом за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуде 06032019

- Измена конкурсне документације

- Одговор на питање 21032019

- Одговор на питање 05042019

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Beolaser

- Обавештење о закљученом уговору - Trivax

- Обавештење о закљученом уговору - Schiller

- Обавештење о закљученом уговору - Ranex


6. ЈНОП-02/19 Набавка добара, општа медицинска средства,санитетски медицински потрошни материјал и медицински потрошни материјал за потребе Клинике за гинекологију и акушерство , одсека за БМПО КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуде 06032019

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Telemed


7. ЈНОП-07/19 Набавка добара, лекови , Цитостатици са листе лекова за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 22032019

- Одлука о додели уговора 24042019


8. ЈН-08/19 Набавка добара: лекови и галенски лекови за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одговор на питање

- Одговор на питање 18042019

- Одлука о додели уговора 17052019


9. ЈНОП-11/19 Набавка добара: ин витро дијагностичка медицинска средства и медицински потрошни материјал  за потребе К.Ц.Крагујевац

-Позив за подношење понуда

-Измена конкурнсе документације 15042019

- Одговор на питање 18042019


10. ЈНОП-12/19 Набавка добара:Активна имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у ортопедији, ендоптотезе кука, рамена и колена и медицински потрошни материјал за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију КЦ-а Крагујевац

-Позив за подношење понуда

-Измена конкурсне документације

-Измена конкурсна документације 15042019

-Одлука о додели уговора 21052019


11. ЈНОП-13/19 Набавка добара: имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у ортопедији, (остеосинтетски материјал) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију К.Ц.Крагујевац

-Позив за подношење понуда

-Измена конкурсне документације 15042019

-Измена конкурсне документације 30042019

-Одлука о додели оквирног споразума 29052019

-Обавештење о обустави поступка јавне набавке 29052019


12. ЈНОП-10/19 Набавка добара: канцеларијског материјала за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда


13. ЈНОП-14/19 Набавка добара: лекови ван листе лекова, (Правилник , члан 15.) за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсна документација 15042019

- Одговор на питање 18042019

- Измена конкурсне документације 22042019

- Измена конкурсне документације 06052019

- Обавештење о продужењу рока 06052019

- Одговор на питање

- Одговор на питање 13052019

- Одлука о додели уговора


14. ЈНОП-21/19 Набавка лека, медицински гасови  (кисеоник и азотсубоксид) КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора


15. ЈНОП-16/19 набавку добара: набавка општих медицинских средстава,санитетски медицински потрошни материјал за потребе Клинике за кардиологију,Службе за интервентну кардиологију КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одговор на питање

- Измена конкурсне документације

-Одлука о додели уговора 29052019


16. ЈНОП-19/19 Набавка услуга: услуга, одржавање,редовно (превентивно) медицинске опреме , произвођача SIEMENS за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одговор на питање 13052019

-Одлука о додели уговора  30052019

 

17. ЈНОП-18/19 Набавка добара, општа медицинска средства,санитетски медицински потрошни материјал и медицински потрошни материјал за процедуре у електрофизиологији  за потребе Клинике за кардиологију

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 05062019

- Одлука о додели уговора у поновном поступку


18.ЈНОП-20/19 Набавка добара: потрошни материјал за одржавање хигијене за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 07062019

- Обавештење о обустави поступка јавне набавке 07062019

 

19. ЈНОП-25/19 Набавка услуга: Осигурање имовине ,запослених (у складу са чланом 10. став 1. тачка 1.Закона о осигурању) и возила за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 14062019

20. ЈНОП-22/19 Набавка услуга: општа медицинска средства, санитетски медицински потрошни материјали од пластике и стакла у дијагностичке сврхе и медицински потрошни материјал у лабораторијске сврхе за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне док. 11062019

 

21. ЈНОП-23/19 Набавка услуга: Јавна набавка добара, отворени поступак, санитетски медицински потрошним материјал за медицинске апарате и остала општа медицинска средства за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 14062019

22. ЈНОП-27/19 Набавка добара, општа медицинска средства, ин-витро дијагностичка медицинска средства(тестови, реагенси)  и медицински потрошни материјал за потребе Службе за лабораторијску дијагностику, Одсека микробиолошке и Одсека вирусолошке лабораторије КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 14062019

- Измена конкурсне документације 17062019