Насловна Јавне набавке Јавне набавке 2019 Квалификациони поступци 2019
Untitled Document

Квалификациони поступци 2019

Ел. пошта Штампа

1. JН-01/19-II фаза 1 Набавка квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Schiller

- Обавештење о закљученом уговору - Beolaser

- Обавештење о закљученом уговору - Galen-Fokus

- Обавештење о закљученом уговору - Siemens

2. JН-01/19-II фаза 2 Набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 21032019

- Обавештење о закљученом уговору - Yunycom

- Обавештење о закљученом уговору - Maxteam

- Обавештење о закљученом уговору - Ranex

- Обавештење о закљученом уговору - Beolaser

 

3. ЈН-К.П. 02/18-19 II 6 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Drmanac

- Обавештење о закљученом уговору - Tehnik

- Обавештење о закљученом уговору - Kami


4. ЈН-01/19-II faza 3 Набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Maxteam

- Обавештење о закљученом уговору - Paroco

- Обавештење о закљученом уговору - Siemens

- Обавештење о закљученом уговору - Alfamed

- Обавештење о закљученом уговору - Ge-Holdings

- Обавештење о закљученом уговору - ElectronicDesignMedical

- Обавештење о закљученом уговору - Galabern

- Обавештење о закљученом уговору - Schiller

- Обавештење о закљученом уговору - B.Braun

 

5. ЈН-02/19 Прва фаза квалификационог поступка за подношење пријава за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката и услуге пројектовања и стручног надзора за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење пријава

- Одлука о признавању квалификација

6. ЈН 01/2019-IIфаза- број 4 Предмет набавке:јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 29052019

- Обавештење о обустави поступка јавне набавке 29052019

7. ЈН-К.П. 02/19 II 1 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 08072019

- Обавештење о закљученом уговору - Drmanac

- Обавештење о закљученом уговору - Fenix

- Обавештење о закљученом уговору - GML

- Обавештење о закљученом уговору - Kaslea

- Обавештење о закљученом уговору - SG-Line

- Обавештење о закљученом уговору - Tehnik

 

8. ЈН 01/2019-IIфаза- број 5 - Предмет набавке: Јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац.

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 19082019

9. ЈН-К.П. 02/19 II 2 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понада

10.ЈН-К.П. 02/19 II 3 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката за потребе Клиничког центра Крагујевац

-Позив за подношење понуда

-Измена конкурсне документације

-Обавештење о продужењу рока

 

11. ЈН 01/2019-IIфаза- број 6 - Предмет набавке: Jавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама на медицинској опреми,уређајима за потребе КЦ-а Крагујевац.

- Позив за подношење понуда