Насловна Јавне набавке Јавне набавке 2018 Квалификациони поступци 2018
Untitled Document

Квалификациони поступци 2018

Ел. пошта Штампа

1. JН-03/17-18-II faza 6 Kвалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 26012018

- Одлука о додели уговора 07022018

- Обавештење о обустави поступка 07022018

- Oбавештење о закљученом уговору- АB Trade doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Тim Co doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Ranex doo

2. JН-01/18-II faza7 квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 23022018

- Одлука о додели уговора 06032018

- Обавештење о закљученом уговору- Медика Пројект доо

- Обавештење о закљученом уговору- Галаберн доо

- Обавештење о закљученом уговору- Superlab

- Обавештење о закљученом уговору- Медицина Милошевић доо

- Обавештење о закљученом уговору- Еуромед Гроуп доо

3. JН-02/18-II faza 11 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 02032018

- Предмер и предрачун 02032018

- Одлука о додели уговора 15032018

- Обавештење о закљученом уговору- Drmanac

- Обавештење о закљученом уговору- Cool Servis

- Обавештење о закљученом уговору- Energo-Tipo

- Обавештење о закљученом уговору- GML Inžinjering

- Обавештење о закљученом уговору- Kami

- Обавештење о закљученом уговору- SG Line

- Обавештење о закљученом уговору- SZR Tehnik

4. ЈН-01/18-II faza 8 квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 14032018

- Oдлука о додели уговора 23032018

- Обавештење о закљученом уговору- AB TRADE

- Обавештење о закљученом уговору- DEM

- Обавештење о закљученом уговору- EMEDIS

- Обавештење о закљученом уговору- FRESENIUS MEDICAL CARE

- Обавештење о закљученом уговору- MEDIRAY

- Обавештење о закљученом уговору- OLYMPUS

- Обавештење о закљученом уговору- PTM

- Обавештење о закљученом уговору- STIGA

5. ЈН-02/18-II faza 12 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 23032018

- Oдлука о додели уговора 05042018

- Обавештење о закљученом уговору- GML Inženjering

- Обавештење о закљученом уговору- SG Line

- Обавештење о закљученом уговору- SZR Feniks sens

- Обавештење о закљученом уговору- SZR Tehnik

6. ЈН-02/18 Набавка услуга: Прва фаза квалификационог поступка за подношење пријава за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката и услуге пројектовања и стручног надзора за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 29032018

- Одлука о признавању квалификација 29032018

7. JН-01/17-18 II faza 9 квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуде 03042018

- Одлука о додели уговора 20042018

- Обавештење о закљученом уговору - B.Braun Andria

- Обавештење о закљученом уговору - Galen-Fokus

- Обавештење о закљученом уговору - MaxTeam

- Обавештење о закљученом уговору - Medika Projekt

- Обавештење о закљученом уговору - MedTech

- Обавештење о закљученом уговору - Paroco

- Обавештење о закљученом уговору - Schiller

8. ЈН-01/17-18 II faza 10 квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 26042018

- Одлука о додели уговора 14052018

- Обавештење о закљученом уговору - Arena Meding

- Обавештење о закљученом уговору - Nais Elektro

- Обавештење о закљученом уговору - Olympus

- Обавештење о закљученом уговору - Trivax V.V.

9. ЈН-02/18-19 II faza 1 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 22052018

- Одлука о додели уговора 01062018

- Обавештење о закљученом уговору - SG Line

- Обавештење о закљученом уговору - GML Inžinjering

- Обавештење о закљученом уговору - Drmanac

10. ЈН-02/18-19 II faza 2 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 21062018

- Измена конкурсне документације 22062018

- Oдлука о додели уговора 04072018

- Обавештење о закљученом уговору - ENERGO-TIPO

- Обавештење о закљученом уговору - FENIKS

- Обавештење о закљученом уговору - GML INZENJERING

- Обавештење о закљученом уговору - KG UZOR

- Обавештење о закљученом уговору - MIROCO

- Обавештење о закљученом уговору - TEHNIK

11. JН-01/18-19 II faza 11 квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 25062018

- Одлука о додели уговора 06072018

- Обавештење о закљученом уговору - EUROMED

- Обавештење о закљученом уговору - GALEN FOKUS

- Обавештење о закљученом уговору - MAX TEAM

12. JН-01/18-19 II faza 12 квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 09082018

- Обавештење о закљученом уговору - BEOLASER

- Обавештење о закљученом уговору - DEM

- Обавештење о закљученом уговору - MAX TEAM

- Обавештење о закљученом уговору - TRIVAX

- Обавештење о закљученом уговору - NAIS ELEKTRO

- Обавештење о закљученом уговору - FRESENIUS

- Обавештење о закљученом уговору - OLYMPUS

13. ЈН-01/18-19 II faza 13 Kвалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 30072018

- Одлука о додели уговора 10082018

- Обавештење о закљученом уговору - PROXIMA

- Обавештење о закљученом уговору - PAROCO

- Обавештење о закљученом уговору - B.BRAUN

14. ЈН-01/2018-2019 прва фаза квалификационог поступка за подношење пријава за јавну набавку повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама , а не према специфичним захтевима наручиоца на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење пријава 02082018

- Одговор на питање 27082018

- Одлука о додели уговора 11092018

15 ЈН-02/18-19 II 3 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 31082018

- Одлука о додели уговора 11092018

- Обавештење о закљученом уговору - FENIKS

- Обавештење о закљученом уговору - DRMANAC

- Обавештење о закљученом уговору - TEHNIK

- Обавештење о закљученом уговору - GML INŽENJERING

- Обавештење о закљученом уговору - KAMI

16. ЈН-01/18-19 II фаза 1 Набавка квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 24092018

- Одлука о додели уговора 10102018

- Обавештење о закљученом уговору - B.Braun

- Обавештење о закљученом уговору - Euromed Group

- Обавештење о закљученом уговору - Medicom

- Обавештење о закљученом уговору - Paroco

- Обавештење о закљученом уговору - Proxima

- Обавештење о закљученом уговору - Siemens


17. ЈН-02/18-19 II фаза 4 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката за потребе Клиничког центра Крагујевац

-Позив за подношење понуда 18102018

-Одлука о додели уговора 05112018

- Обавештење о закљученом уговору - Kami

- Обавештење о закљученом уговору - SG Line

- Обавештење о закљученом уговору - Drmanac

- Обавештење о закљученом уговору - Cool Servis

- Обавештење о закљученом уговору - Feniks

- Обавештење о закљученом уговору - Tehnik

 

18. ЈН-01/18-19 II faza 2 Набавка квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 29102018

- Одлука о додели уговора 08112018

- Обавештење о закљученом уговору - Arena Meding

- Обавештење о закљученом уговору - Beolaser

- Обавештење о закљученом уговору - Medtech

- Обавештење о закљученом уговору - Stiga

19. ЈН-02/18-19 II faza 5 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 07112018

- Oдлука о додели уговора 20112018

- Обавештење о закљученом уговору - Tehnik

20. JН-01/18-19 II faza 3 Набавка квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 11122018

- Одлука о додели уговора 24122018

- Обавештење о закљученом уговору - Trivax

- Обавештење о закљученом уговору - Medicom

- Обавештење о закљученом уговору - Stiga

- Обавештење о закљученом уговору - Medisal

- Обавештење о закљученом уговору - Ranex

- Обавештење о закљученом уговору - Beolaser

- Обавештење о закљученом уговору - Siemens

- Обавештење о закљученом уговору - Fresenius medical care

21. ЈН-01/19 II faza 1 Набавка квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 31012019