Насловна Јавне набавке Јавне набавке 2018 Јавне набавке мале вредности 2018
Untitled Document

Јавне набавке мале вредности 2018

Ел. пошта Штампа

1. ЈН-01/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, ин-витро дијагностичка медицинска средства(тестови, реагенси)  и медицински потрошни материјал за потребе  Службе за снабдевање крвљу  и продуктима од крви К. Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда 28022018

- Одлука о додели уговора 12032018

2. ЈН-03/18 Набавка услуга- јавнe набавкe мале вредности, - за набавку услуга, прегледа запослених на радним местима са повећаним ризиком у КЦ-у Крагујевац

- Позив за подношење понуда 08032018

- Измена конкурсне документације 14032018

- Одлука о додели уговора 20032018

- Обавештење о закљученом уговору - Zastava ZZZZR

3. ЈН-09/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, имплатибилна медицинска средства за процедуре у спиналној хируругији(сет за вертебропластику) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију К. Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда 16032018

- Одлука о додели уговора 29032018

- Обавештење о обустави поступка 29032018

- Обавештење о закљученом уговору - ECO TRADE

- Обавештење о закљученом уговору - MCT SEE

4. ЈН-08/18 Набавка услуга oдржавања болничког информационог система СТ ХИС1 за потребе свих организационих јединица К.Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда 22032018

- Одлука о додели уговора 02042018

- Обавештење о закљученом уговору - Comtrade System Integration

5. ЈН-12/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, општа медицинска средства, алергени реагенси за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 26032018

- Измена конкурсне документације 29032018

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - TORLAK DOO

6. JН-04/18 Набавка услуга услуге одржавања и поправке опреме за јавну безбедност за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 26032018

- Одлука о додели уговора 05042018

- Обавештење о закљученом уговору - DVD

- Обавештење о закљученом уговору - TEHNOSEKTOR

7. ЈН-05/18 Јавна набавка мале вредности, за јавну набавку услуга, одржавање (редовно и по позиву) економско финансијског софтвера NexTBIZ за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 30032018

- Одлука о додели уговора 16042018

- Обавештење о закљученом уговору - BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS

8. ЈН-07/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, опремa за повезивање на лабораторијски информациони систем („сЛИС“) за потребе Службе за лабораторијску дијагностику Клиничког ценртра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 02042018

- Измена конкурсне документације 10042018

- Обавештење о продужењу рока 10042018

- Одлука о обустави поступка 23042018

- Обавештење о обустави поступка 07052018

9 JН-16/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, - за набавку услуга, услуге редовног одржавања и одршавања, поправке по позиву медицинских уређаја, апарата по произвођачком упутству , стандардним процедурама и спецификацијама произвођача за плазма стерилизацију „STERRAD 100“, као и апарата „CUSA Excel“ за потребе Операционог центра и неурохируршких процедура Клиничког Центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 26042018

- Одлука о додели уговора 14052018

- Обавештење о закљученом уговору - DENTA BP PHARM.rtf

- Обавештење о закљученом уговору - Teskom.rtf

10. ЈН-15/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, јавна општа медицинска средства и медицински потрошни материјал за обављање  ласерске аблације крвних судова за потребе Операционог центра К. Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда 07052018

- Одлука о додели уговора 07052018

- Обавештење о закљученом уговору - 011 Medical Group

11. JН-14/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку услуга, услуге одржавања зелених површина, стаза и коловоза у оквиру Клиничког центра Крагујевац, свакодневно и по позиву (сезонски) и холтикултурне услуге за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 09052018

- Измена конкурсне документације 10.5.2018

- Обавештење о продужењу рока 10.5.2018

- Измена конкурсне док 10052018

- Одлука о додели уговора 21052018

- Обавештење о закљученом уговору - Zelenilo

12. ЈН-13/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, „Административна опремa (рачунари, штампачи, климе, апарати за одржавање хигијене, апарати за припремање и одржавање хране)“, за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 18052018

- Разјашњење конк. док 21052018

- Одлука о додели уговора 01062018

- Обавештење о закљученом уговору - Net

- Обавештење о закљученом уговору - Fimas

- Обавештење о закљученом уговору - Cool Mont Plus

13. JН-19/18 Набавкe мале вредности, за набавку услуга одржавања Система за архивирање и дистрибуцију слике “PACS“  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 02072018

- Одлука о додели уговора 1272018

- Обавештење о закљученом уговору - BEO MEDICAL TEADE i BEOLASER

14. ЈН-21/18 Набавку услуга, услуге јавне набавке мале вредности, услуге одржавања и поправке медицинске опреме, апарата по произвођачком упутству , стандардним процедурама и спецификацијама редовно и по позиву произвођачаDRAGER за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуде 26072018

- Измена конк. док. 01082018

- Продужење рока 01082018

- Одлука о додели уговора 09082018

- Обавештење о закљученом уговору - Drager

15. ЈН-22/18 Набавкe мале вредности, - за набавку услуга, услуге одржавања и поправке медицинске опреме, редовно и по позиву апарата по произвођачком упутству , стандардним процедурама и спецификацијама произвођача Nihon Kohden” “Hamilton Medical AG” “Scmitz und Sohne GmbH” “Novacor” “Zeiss, за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 26072018

- Одлука о додели уговора 09082018

- Обавештење о закљученом уговору - Trivax

16. ЈН-17/18 Набавка услуга- јавнe набавкe мале вредности, - за набавку услуга редовног –превентивног одржавања медицинских апарата по произвођачком упутству , стандардним процедурама и спецификацијама произвођача за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 09082018

- Обавештење о продужењу рока 17082018

- Одлука о додели уговора 28082018

- Обавештење о закљученом уговору - Trivax

- Обавештење о закљученом уговору - Electronic Design Medical

- Обавештење о закљученом уговору - GE Holdings

- Обавештење о закљученом уговору - Profesional Medic

- Обавештење о закљученом уговору - Yunycom

- Обавештење о закљученом уговору - Technomed

- Обавештење о закљученом уговору - Medisal

17. ЈН-23/18 Набавка добара, (испорука ,монтажа, радови  и атестирање). нови електрични путнички лифт за превоз људи и терета са машинском просторијом за потребе Педијатријске клинике КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 23082018

- Одлука о додели уговора 11092018

- Обавештење о закљученом уговору - KGM Liftovi

18. ЈН-25/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, санитетски медицински потрошни материјал (општа медицинска средства и ин-витро дијагностичка медицинска средства ) и медицински потрошни материјал за потребе  Клинике за гинекологију и акушерство, одсека за БМПО,  К. Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда 11092018

- Одлука о додели уговора 24092018

- Обавештење о закљученом уговору - TELEMED

- Обавештење о закљученом уговору - GALEN - FOKUS

19. ЈН-28/18 Набавка услуга претходних/периодичних лекарских прегледа запослених на радним местима са изворима јонизујућих зрачења и периодични преглед извора јонизујућег зрачења и дозиметријских уређаја за потребе Клинчког центра Крагујевца

- Позив за подношење понуда 11092018

- Одлука о додели уговора 21092018

- Обавештење о закљученом уговору - Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"

20. ЈН-27/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара,имплатибилна медицинска средства за процедуре у спиналној хируругији(сет за вертебропластику) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију К. Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда 13092018

- Одлука о додели уговора 25092018

- Обавештење о закљученом уговору - Vega medical

21. ЈН-20/18 Набавка услуга одржавања и поправке биро опреме за потребе К.Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда 04102018

-Измена конк док. 04102018

-Измена конк. док 05102018

-Измена конк.док 09102018

-Продужење рока 09102018

- Одлука о додели уговора 25102018

- Обавештење о закљученом уговору - CanoKG


22. ЈН-29/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, -набавка услуга, услуге редовног одржавања и одршавања, поправке по позиву медицинских апарата и уређаја  "GETINGE", "Osmonics", "Avicomp" за потребе Клиничког Центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 09102018

- Обавештење о закљученом уговору - Medika Projekt


23. ЈН-30/18 Набавка добара, нове надградне светиљке за опште осветљење за  потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 01112018

- Измена конкурсне документације 05112018

- Обавештење о продужењу рока 05112018

- Одговор на питање 08112018

- Oдлука о додели уговора 22112018

- Обавештење о закљученом уговору - Silikonart


24. ЈН-31/18 Јавна набавка мале вредности, за јавну набавку услуга изношења и збрињавања пато-анатомског, хемијског, цитотоксичног и фармацеутског отпада, за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 05112018

- Обавештење о закљученом уговору - Investfarm-impex

- Обавештење о закљученом уговору - Remondis-Medison

 

25. ЈН-24/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, препарати за ентералну исхрану и адаптиране формуле млека за исхрану деце за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 20112018

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Kibid

- Обавештење о закљученом уговору - PharmaSwiss

26. ЈН-32/18 Набавкe мале вредности, за набавку добара,ошта медицинска средства, нови медицински уређај за бушење кости главе са пратећом опремом за потребе Операционог центра  К. Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда 30112018

- Одлука о додели уговора 21122018

- Обавештење о закљученом уговору - B.Braun


27. ЈН-33/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, активна имплатибилна медицинска средства ,говорне протезе за процедуре у ОРЛ хируругији , за потребе Клинике за оториноларингологију  К. Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда 03122018

- Одлука о додели уговора 19122018

- Обавештење о закљученом уговору - AudioBM


28. ЈН-34/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, „Сервера за централни информациони систем ЗИС“, за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

-Измена конк. док

- Одлука о додели уговора 20122018

- Обавештење о закљученом уговору - Comtrade


29. ЈН-35/18 Набавка услуге имплементације „HACCP“ стандарда, Централне кухиње Клинчког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Разјашњење конк. док 12122018

- Продужење рока 12122018

- Одлука о додели уговора 20122018


30. ЈН-38/18 Набавка добара- јавнa набавка мале вредности, за набавку добара , нови Видео гастроскоп са видео процесором са „LED“ извором светла и монитором за потребе  Центра за гастроентерохепатологију К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 19122018

31. ЈН-18/18 Набавка услуга- јавнe набавкe мале вредности, за набавку услуга, одржавања лабораторијског информационог система „сЛИС“ апликација за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Обавештење о закљученом уговору - Euromedicina

32. ЈН-37/18 Набавка добара, штампаних образаца за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 24122018

- Обавештење о закљученом уговору - Grafokarton

- Обавештење о закљученом уговору - Grafopromet

- Обавештење о закљученом уговору - Timix


33. ЈН-39/18 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара,нова општа медицинска средства, медицински ситан инвентар за потребе К. Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда 25122018

- Одлука о додели уговора 25012018

- Обавештење о закљученом уговору - Rudo

- Обавештење о закљученом уговору - Sinofarm


34. ЈН-40/18 Набавка услуга одржавања и поправкe возила са заменом резервних делова (редовно и по позиву), за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 25122018

- Одлука о додели уговора 10012019

- Обавештење о закљученом уговору - Prestige Plus


35. ЈН-42/18 Набавка услуга- јавној набавци мале вредности, за набавку услуге одржавања дизел агрегата „МТУ-Уљаник 500 КБАза потребе К.Ц. Крагујевац

- Позив за подношење понуда 27122018

- Одлука о додели уговора 16012019

- Обавештење о закљученом уговору - EL-Tra


36. ЈН-41/18 Jавнa набавкa мале вредности, набавка телекомуникационих услуга мобилне телефоније, за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 16012019

- Oдлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Telenor