Насловна Јавне набавке Јавне набавке 2018 Преговарачки поступци 2018
Untitled Document

Преговарачки поступци 2018

Ел. пошта Штампа

1.ЈНПП 01/18-Набавка добара, имплатибилна медицинска средства, медицински потрошни материјал (остеосинтетски материјал) и ендопротезе за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка

- Одлука о додели уговора 17012018

- Oбавештење о закљученом уговору- Narcissus doo

- Обавештење о закљученом уговору- EcoTrade Bg doo

- Обавештење о закљученом уговору- Orthoaid doo

- Обавештење о закљученом уговору- Маgna pharmacia doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Маkler doo

2. ЈНПП 02/18 Јавна набавка добара, набавка лека ведолизумаб ампуле 300 мг (ENTYVIO), за потребе Центра за гастроентерологију

- Обавештење о покретању поступка 08032018

- Одлука о додели уговора 16032018

- Обавештење о закљученом уговору- Фармалогист доо

3. ЈНПП 03/18 Јавна набавка добара, набавка лека ибрутиниб у кoличини од 180 таблета, 140мг (Imbruvica), за потребе Клинике за Хематологију КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 03042018

- Одлука о додели уговора 16042018

- Обавештење о закљученом уговору- Inpharm

4. ЈНПП 04/18 Јавна набавка добара, ин-витро дијагностичка медицинска средства и медицински потрошни материјал за потребе КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 16052018

- Oбавештење о закљученом уговору- PRIZMA

- Oбавештење о закљученом уговору- VICOR

5. ЈНПП 06/18 Јавна набавка добара, лекови и галенски лекови за потребе КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 11062018

- Обавештење о обустави поступка 26.6.2018

6. ЈНПП-05/18 Јавна набавка добара, набавка лека, fingolimod у капсулама , кoличини од 28 по 0,5 мг (GILENYA), за потребе Клинике за Неурологију КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 18062018

- Измена конкурсне документације 21062018

- Одлука о додели уговора 26.6.2018

- Oбавештење о закљученом уговору- Phoenix Pharma

7.ЈНПП-08/18 Набавка добара: јавна набавка добара, отворени поступак,имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у хируругији и  медицински потрошни материјал за потребе Операционог центра КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 03072018

- Одговор на питање 06072018

- Oдлука о додели уговора 24.7.2018

- Oбавештење о закљученом уговору- VICOR

- Oбавештење о закљученом уговору- DIJAMED

- Oбавештење о закљученом уговору- GOSPER

- Oбавештење о закљученом уговору- APTUS

8. ЈНПП-09/18 Набавке (добра, услуге, радови): добра општа медицинска средства, санитетски медицински потрошни материјали од пластике и стакла у дијагностичке сврхе и медицински потрошни материјал у лабораторијске сврхе за потребе  КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 04072018

- Одлука о додели уговора 17.7.2018

- Oбавештење о закљученом уговору- Scor

9. ЈНПП-10/18 Предмет набавке (добра, услуге, радови): добра општа медицинска средства, санитетски медицински потрошни материјали од пластике и стакла у дијагностичке сврхе и медицински потрошни материјал у лабораторијске сврхе за потребе  КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 04072018

- Одлука о додели уговора 17.7.2018

- Oбавештење о закљученом уговору- Layon

10. ЈНПП-11/18 Јавна набавка добара, набавка лека, анти тимоцитног глогулина коњског порекла , концентрат за раствор за инфузију 40 комада по 250мг (ATGAM), за потребе Клинике за Хематологију КЦ-а Крагујевац, ЈН П.П.11-18 на основу члана 36. став 1. тачка 3.ЗЈН-а.

- Обавештење о покретању поступка 12.7.2018

- Одлука о додели уговора 20.7.2018

- Oбавештење о закљученом уговору- Pfizer SRB

11. JНПП-12/18 Набавка добара: материјал за техничко одржавање објеката КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 14092018

- Одлука о додели уговора 10102018

- Oбавештење о закљученом уговору - Uspon

- Oбавештење о закљученом уговору - Energo Tippo

 

12. ЈНПП-13/18 Набавкa услуга одржавања редовно ( превентивно) и одржавање по позиву( корективно) медицинске опреме,радиотерапијске опреме, произвођача „ЕЛЕКТА“

- Обавештење о покретању поступка 10102018

- Одлука о додели уговора 10102018

13. ЈНПП-14/18 Јавна набавка добара, набавка лека ибрутиниб у кoличини од 270 таблета, 140мг (Imbruvica), за потребе Клинике за Хематологију КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 14112018

- Одлука о додели уговора 14112018

- Oбавештење о закљученом уговору - Inpharm

14. ЈНПП-18/18 Јавна набавка добара у складу са чланом 36.став 1. тачка 3.ЗЈН-а, и чланом 4. став 2.ЗЈН-а, нови резервни део и потрошни материјал са услугом замене и уградње којa се испоручују и пружају  према стандардним уобичајеним спецификацијама произвођача, за набавку ласера „Z1“ и радне станице уређаја (саставни делови уређаја), за медицински уређај ЦТ-симулатор ,тип „Систем помичних ласера V-Simпроизвођача „ GAMMEXза потребе Центра за Онкологију и радилогију Клиничког центра Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 03122018

- Oдлука о додели уговора

- Oбавештење о закљученом уговору - Emedis

15. ЈНПП-17/18 Јавна набавка добара, набавка лека Ниволумаб (OPDIVA)  у кoличини од 6 бочица од 100мл, (10мг/мл а 4мл), који за потребе Центра за Онкологију КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 04122018

- Одлука о додели уговора 13122018

- Oбавештење о закљученом уговору - Amicus