Untitled Document

Отворени поступци 2018

Ел. пошта Штампа

1. ЈН-02/18 Набавка добара:Активна имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у ортопедији, ендоптотезе кука, рамена и колена и медицински потрошни материјал за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 22022018

- Измена конкурсне документације 23022018

- Измена конкурсне документације 06032018

- Измена конкурсне документације 15032018

- Измена конкурсне документације 20032018

- Продужење рока 20032018

- Одлука о закључењу оквирног споразума 30032018

- Обавештење о закљученим оквирним споразумима-II Kvartal

- Обавештење о закљученим оквирним споразумима-III Kvartal

2. ЈН-03/18 Набавка добара: имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у ортопедији, (остеосинтетски материјал) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 22022018

- Измена конкурсне документације 23022018

- Измена конк. док 12032018

- Измена конкурсне док. 15032018

- Разјашњење конкурсне документације 16032018

- Одлука о закљуичењу оквирног споразума 30032018

- Обавештење о закљученим оквирним споразумима-II Kvartal

- Обавештење о закљученим оквирним споразумима-III Kvartal

3. ЈН-01/18 Набавка добара: Набавка добара, општа медицинска средства, стандардни материјал за процедуре у дијализи за потребе Клинике за урологију,нефрологију и дијализу,Центра за нефрологију и дијализу  КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 27022018

- Oдлука о додели уговора 20042018

- Обавештење о закључењу уговора - Eko Trade

- Обавештење о закључењу уговора - Fresenius Medical Care

- Обавештење о закључењу уговора - Medicon

- Обавештење о закључењу уговора - Nipro Medical

- Обавештење о закључењу уговора - Omni Medical

- Обавештење о закључењу уговора - SSAMAKS

4. ЈН-06/18 Набавка добара, лекови (лекови ван листе лекова “плави рецепт“)  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 28022018

- Измена конкурсне документације 05032018

- Измена конкурсне документације 08032018

- Измена конкурсне документације 09032018

- Измена конкурсне документације 28032018

- Измена конкурсне документације 29032018

- Одлука о додели уговора 19042018

- Обавештење о закључењу уговора - Beohem-3

- Обавештење о закључењу уговора - Beohringer Ingelheim Srebia

- Обавештење о закључењу уговора - Farmalogist

- Обавештење о закључењу уговора - Ino-Pharm

- Обавештење о закључењу уговора - Phoenix Pharma

5. ЈН-04/18 Набавка добара: инвитро дијагностичка медицинска средства и медицински потрошни материјал  за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 05032018

- Измена конкурсне документације 23032018

- Одговор на питање 29032018

- Одлука о додели уговора 27042018

- Обавештење о закључењу уговора - Alfamed

- Обавештење о закључењу уговора - Alura Med

- Обавештење о закључењу уговора - Biognost S

- Обавештење о закључењу уговора - Elta 90 Medical Science

- Обавештење о закључењу уговора - MD Solutions

- Обавештење о закључењу уговора - Medinic

6. ЈН-08/18 Набавка добара: јавна набавка добара, отворени поступак,имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у хируругији и  медицински потрошни материјал за потребе Операционог центра КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 20032018

- Измена конкурсне документације 26032018

- Измена конкурсне документације 13042018

- Продужење рока 13042018

- Одлука о додели уговора 11.5.2018

- Обавештење о закључењу уговора - Premium Surgical Company

- Обавештење о закључењу уговора - B.Braun

- Обавештење о закључењу уговора - Ecotrade BG

- Обавештење о закључењу уговора - Eumed

- Обавештење о закључењу уговора - Makler

- Обавештење о закључењу уговора - Mercurus Medical Instruments

7. ЈН-11/18 Набавка добара, лекови , Цитостатици са листе лекова за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 20032018

- Одлука о додели уговора 24042018

- Обавештење о закљученом уговору - Ino-Pharm

8.  ЈН-10/18 Набавка добара: лекови и галенски лекови за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 22032018

- Измена конкурсне документације 05042018

- Измена конкурсне документације 18042018

- Обавештење о продужењу рока 18042018

- Измена конкурсне документације 20042018

- Обавештење о продужењу рока 20042018

- Измена конкурсне документације 24042018

- Обавештење о продужењу рока 24042018

- Измена конкурсне документације 25042018

- Одлука о додели уговора 21052018

- Обавештење о обустави поступка 24052018

- Обавештење о закључењу уговора - Unifarm-Medicom

- Обавештење о закључењу уговора - Phoenix Pharma

- Обавештење о закључењу уговора - Medikunion

- Обавештење о закључењу уговора - Ino-Pharm

- Обавештење о закључењу уговора - Grosis

- Обавештење о закључењу уговора - Farmalogist

- Обавештење о закључењу уговора - Apoteka Zajecar

- Обавештење о закључењу уговора - Apoteka Nis

- Обавештење о закључењу уговора - Adoc

- Обавештење о закључењу уговора - Magna Medica

9. ЈН-12/18 Набавка добара: канцеларијског материјала за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуде 28032018

- Одговор на питање 16042018

- Одлука о додели уговора 07052018

10. JН-05/18 Набавка добара: потрошни материјал за одржавање хигијене за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 03042018

- Одлука о додели уговора 18052018

- Обавештење о закључењу уговора - LPB Promet

- Обавештење о закључењу уговора - Hemico

11. ЈН-13/18 Набавка добара: Eнергенти – бензин и дизел гориво за потребе службених возила

- Позив за подношење понуда 05042018

- Измена конкурсне док. 27042018

- Одлука о додели уговора 1152018

- Обавештење о закључењу уговора - EKO Srbija

12. ЈН-09/18 Набавка добара: отворени поступак, општа медицинска средства , нови медицински ситан инвентар за потребе КЦ-а Крагујевац,

- Позив за подношење понуда 16042018

- Измена конкурсне документације 11.5.2018

- Обавештење о продужењу року 11.5.2018

- Измена конкурсне документације 17052018

- Продужење рока 17052018

- Одлука о додели уговора 8.6.2018

- Обавештење о закљученом уговору - AUDIO BM

- Обавештење о закљученом уговору - BBRAUN

- Обавештење о закљученом уговору - DEM

- Обавештење о закљученом уговору - DRAGER TEHNIKA

- Обавештење о закљученом уговору - GROSISS

- Обавештење о закљученом уговору - MEDALEX

- Обавештење о закљученом уговору - OFTAL C

- Обавештење о закљученом уговору - RANEX

- Обавештење о закљученом уговору - TRIVAX


13. ЈН-17/18 Набавка добара: набавка општих медицинских средстава,санитетски медицински потрошни материјал и уградни материјал за процедуре у интервентној неурорадиологији за  потребе  Службе за радиолошку дијагностику,Одсек интервентне неурорадиологије КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 17042018

- Измена конкурсне документације 19042018

- Одговор на захтев за разјашњењем 09052018

- Одговор на захтев за разјашњењем 15052018

- Одлука о додели уговора 06062018

- Обавештење о закљученом уговору - Aptus

- Обавештење о закљученом уговору - Austro-line

- Обавештење о закљученом уговору - Biostent

- Обавештење о закљученом уговору - Ecotrade BG

- Обавештење о закљученом уговору - Gosper

- Обавештење о закљученом уговору - Hermes Pharma

- Обавештење о закљученом уговору - Inetrfortas Medical

- Обавештење о закљученом уговору - Neomedica

14. ЈН-15/18 Набавку добара: набавка општих медицинских средстава,санитетски медицински потрошни материјал за потребе Клинике за кардиологију,Службе за интервентну кардиологију КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 17042018

- Одлука о додели уговора 06062018

- Обавештење о закљученом уговору - APTUS

- Обавештење о закљученом уговору - ECOTRADE

- Обавештење о закљученом уговору - GOSPER

- Обавештење о закљученом уговору - HERMES PHARMA

- Обавештење о закљученом уговору - KARDIOMED

- Обавештење о закљученом уговору - MEDTRONIK

- Обавештење о закљученом уговору - STARS MEDIKAL

- Обавештење о закљученом уговору - VICOR

15. ЈН-16/18 Набавка добара: Набавка лека, медицински гасови  (кисеоник и азотсубоксид) КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 25042018

- Одлука о додели уговора 06062018

- Обавештење о закљученом уговору - MESSER

16. ЈН-14/18 Набавка добара: отворени поступка, јавна набавка ситног инвентара (постељине, беби постељине, тетра пелене, хируршке мантиле) за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 27042018

- Измена конк. док 17052018

- Одлука о додели уговора 01062018

- Обавештење о закљученом уговору - Tekig-Veleteks

- Обавештење о закљученом уговору - Snow

- Обавештење о закљученом уговору - Radovic De Company

17. ЈН-19/18 Набавка добара: општа медицинска средства, санитетски медицински потрошни материјали од пластике и стакла у дијагностичке сврхе и медицински потрошни материјал у лабораторијске сврхе за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 07052018

- Одговор на захтев за разјашњењем 17052018

- Одговор на питање 04062018

- Oдлука о додели уговора 26.6.2018

- Обавештење о обустави поступка 26.6.2018

- Обавештење о закљученом уговору - FLORA KOMERC

- Обавештење о закљученом уговору - HEMIKO

Обавештење о закљученом уговору - SUPERLAB

18. ЈН-07/18 Набавка услуга: Набавка услуга у складу са чланом 6. став 2. тачка 1.ЗЈН-а, услуге чишћења и одржавања хигијене  унутрашњег простора К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 14052018

- Одлука о додели уговора 19062018

- Обавештење о закључењу уговора - BMK

19. ЈН-18/18 Набавка добара: Јавна набавка добара, отворени поступак, санитетски медицински потрошним материјал за медицинске апарате и остала општа медицинска средства за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 14052018

- Измена конкурсне документације 8.6.2018

- Одлука о додели уговора 26.6.2018

- Измена одлуке о додели уговора 04072018

- Обавештење о закљученом уговору - Biotec medical

- Обавештење о закљученом уговору - Drager

- Обавештење о закљученом уговору - Mark Medical

- Обавештење о закљученом уговору - Medisal

- Обавештење о закљученом уговору - Neomedica

- Обавештење о закљученом уговору - Premium Surgical

- Обавештење о закљученом уговору - Promed

- Обавештење о закљученом уговору - Stiga

20. ЈН-23/18 Набавка услуга: услуга, одржавање,редовно (превентивно) медицинске опреме , произвођача SIEMENS за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 17052018

- Одговор на питање 05062018

- Измена конкурсне документације 14062018

- Продужење рока 14062018

- Oдлука о додели уговора 26.6.2018

- Обавештење о закљученом уговору - SIEMENS

21. ЈН-22/18 Набавка добара, општа медицинска средства, ин-витро дијагностичка медицинска средства(тестови, реагенси)  и медицински потрошни материјал за потребе Службе за лабораторијску дијагностику, Одсека микробиолошке  и Одсека вирусолошке лабораторије КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 24052018

- Измена конкурсне документације 28052018

- Одговор на питање 15062018

- Разјашњење конкурсне док 21062018

- Одлука о додели уговора 10.7.2018

- Обавештење о обустави поступка

- Обавештење о закљученом уговору - Beohem-3

- Обавештење о закљученом уговору - Biologist

- Обавештење о закљученом уговору - Biomedica

- Обавештење о закљученом уговору - Farmaprom

- Обавештење о закљученом уговору - Interlab

- Обавештење о закљученом уговору - Makler

- Обавештење о закљученом уговору - MD solution

- Обавештење о закљученом уговору - Pro-media

- Обавештење о закљученом уговору - Superlab

- Обавештење о закљученом уговору - Uni-chem

- Обавештење о закљученом уговору - Yunycom

- Обавештење о закљученом уговору - Elitech

22. ЈН-26/18 Набавка добара, општа медицинска средства, стандардни материјал за процедуре у дијализи (материјал за континуиране модалитете дијализне потпорне терапије, имуноабсорптивне методе,плазмаферезу и хемоперфузију,као и материјал за дијализу који зависи од типа машине) за потребе Клинике за урологију,нефрологију и дијализу,Центра за нефрологију и дијализу  КЦ-а Крагујевац , обликована по пaртијама , 7 (седам) партија

- Позив за подношење понуда 8.6.2018

- Измена конкурсне документације 11062018

- Одлука о додели уговора 13.7.2018

- Обавештење о закљученом уговору - FRESENIUS

- Обавештење о закљученом уговору - MAGNA MEDICA

- Обавештење о закљученом уговору - MEDICON

23. JН-21/18 Набавка добара,Општа медицинска средства и медицински потрошни материјал за медицинске апарате за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 15062018

- Измена конкурсне документације 25.6.2018

- Обавештење о закљученом уговору - Dem doo

- Обавештење о закљученом уговору - Galen Fokus doo

- Обавештење о закљученом уговору - Medi Ray doo

- Обавештење о закљученом уговору - Medika Projekt doo

- Обавештење о закљученом уговору - Medisal doo

- Обавештење о закљученом уговору - Orthoaid doo

- Обавештење о закљученом уговору - Prizma doo

- Обавештење о закљученом уговору - Ranex doo

- Обавештење о закљученом уговору - Stiga doo

- Обавештење о закљученом уговору - Vicor doo

- Обавештење о закљученом уговору - Мetreco doo

- Обавештење о закљученом уговору - Labra doo

- Обавештење о закљученом уговору - Makler doo

- Обавештење о закљученом уговору - Medial Group doo

- Обавештење о закљученом уговору - Schiller

- Обавештење о закљученом уговору - Denta BP Pharm doo

- Обавештење о закљученом уговору - Grosis

- Обавештење о закљученом уговору - Pharmaswiss

- Обавештење о закљученом уговору - BBraun


24. ЈН-20/18 Набавка услуге лабораторијских анализа са или без дијагностичке интерпретације у Хематопатологији ,Патохистологији и Цитологији за потребе  К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 15062018

- Oдговор на питање 27.6.2018

- Одлука о обустави поступка 02082018

- Обавештење о обустави поступка 02082018

25. ЈН-28/18 Набавка добара: лекови ван листе лекова, (Правилник , члан 15.) за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 20062018

- Измена 26.6.2018

- Измена 13.7.2018

- Одлука о додели уговора 24.7.2018

- Обавештење о закљученом уговору - ADOC

- Обавештење о закљученом уговору - INPHARM

- Обавештење о закљученом уговору - Phoenix Pharma


26. ЈН-25/18 Набавка добара: материјал за техничко одржавање објеката КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 20062018

- Измена конкурсне документације 04072018

- Измена конкурсне документације 11.7.2018

- Измена конкурсне документације 17.7.2018

- Обавештење о продужењу рока 17.7.2018

- Одлука о додели уговора 03082018

- Обавештење о закљученом уговору - TriO

- Обавештење о закљученом уговору - Miroco

27. ЈН-27/18 Набавка услуга: Осигурање имовине ,запослених (у складу са чланом 10. став 1. тачка 1.Закона о осигурању) и возила за потребе К.Ц.Крагујевац

-Позив за подношење понуда 22062018

- Oдговор на питање 23.7.2018

- Обавештење о продужењу року 23.7.2018

- Обавештење о закљученом уговору - Dunav Osiguranje

28. ЈН-29/18 Набавка добара, општа медицинска средства, ин-витро дијагностичка медицинска средства(тестови, реагенси)  и медицински потрошни материјал за потребе Службе за снабдевање крвљу  и продуктима од крви КЦ-а Крагујевац, за период од 12 месеци, обликова у 15 партија

- Позив за подношење понуда 27.6.2018

- Измена конкурсне документације 06072018

- Измена конкурсне документације 24.7.2018

- Продужење рока 24.7.2018

- Измена конкурсне документације 26072018

- Oдлука о додели уговора 13082018

- Измена одлуке о додели уговора 16082018

- Одлука о додели уговора у поновном поступка 22082018

- Обавештење о закљученом уговору - Alura Med

- Обавештење о закљученом уговору - Beohem-3

- Обавештење о закљученом уговору - Diahem gramim

- Обавештење о закљученом уговору - Farmaprom

- Обавештење о закљученом уговору - Makler

- Обавештење о закљученом уговору - Mar Medica

- Обавештење о закљученом уговору - Medicon

29. ЈН-30/18 Набавка добара: Општа медицинска средства, санитетски медицински потрошни материјали за потребе Службе за радиолошку дијагностику КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуде 05072018

- Измена конк док 06072018

- Одговор на питање 06072018

- Oдговор на питање 18.7.2018

- Обавештење о продужењу року 18.7.2018

- Одговор на питање 23.7.2018

- Одговор на питање 01082018

- Одлука о додели уговора 23082018

- Поновна одлука о додели уговора 24082018

- Обавештење о закљученом уговору - Gosper

- Обавештење о закљученом уговору - Biostent

- Обавештење о закљученом уговору - Aptus

- Обавештење о закљученом уговору - Austro Line

- Обавештење о закљученом уговору - Interfortas

- Обавештење о закљученом уговору - Mark Medical

- Обавештење о закљученом уговору - Medical Linea Pharm

- Обавештење о закљученом уговору - Prospera

- Обавештење о закљученом уговору - TimCo

- Обавештење о закљученом уговору - Vicor

30. ЈН-32/18 Набавка услуга одржавања редовно ( превентивно) и одржавање по позиву( корективно) медицинске опреме,радиотерапијске опреме, произвођача „ЕЛЕКТА“ за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 01082018

- Измена конкурсне документације 04092018

- Обавештење о продужењу рока 04092018

31. ЈН-34/18 Набавка добара: меса, месних прерађевина и намирница за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 29082018

- Одговор на питање 13092018

- Одговор на питање 24092018

- Одлука о додели уговора 23102018

- Odluka o dodeli ugovora 29102018

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 20112018

- Обавештење о закљученом уговору - Petković

- Обавештење о закљученом уговору - Bookmark

- Обавештење о закљученом уговору - Interkomerc

- Обавештење о закљученом уговору - Makovica

- Обавештење о закљученом уговору - Srbokoka promet

- Обавештење о закљученом уговору - Kruna komerc

- Обавештење о закљученом уговору - Milinko Milivojević

- Обавештење о закљученом уговору - Palanka promet

- Обавештење о закљученом уговору - Palanka promet-P5

- Обавештење о закљученом уговору - Poljoprivredno gazdinstvo Miroslav Nedeljković

- Одлука о додели уговора у поновном поступку 25012019

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 31012019

-  Одбацивање захтева закључком 19022019

32. JН-37/18 Набавка добара у складу са чланом 4. став 2.ЗЈН-а : нови резервни део са услугом замене и уградње,командни процесор (PACS SCAN), добро које се испоручује и услуге које  се пружају  према стандардним уобичајеним спецификацијама произвођача за симулатор, тип „VARIAN ACUITY“ за потребе Центра за онкологију и радиологију К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 04102018

- Обавештење о закљученом уговору - Magna medica

33. ЈН-35/18 Набавка добара: потрошни материјал и ситан инвентар за одржавање хигијене за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 05092018

- Измена конкурсне документације 07092018

- Образложење и измена конкурсне документације 13092018

- Одлука о додели уговора 19102018

- Обавештење о закљученом уговору - B2M

- Обавештење о закљученом уговору - Hemico

- Обавештење о закљученом уговору - Medika-Projekt

34. ЈН-33/18 Набавка добара, Јавна набавка добара, отворени поступак, општа медицинска средства за медицинске апарате и медицински потрошни материјал за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуде 18092018

- Измена конкурсне док. 27092018

- Одлука о додели уговора 31102018

- Обавештење о закљученом уговору - B.Braun

- Обавештење о закљученом уговору - Denta-BP-Pharm

- Обавештење о закљученом уговору - Drager

- Обавештење о закљученом уговору - Galen-Fokus

- Обавештење о закљученом уговору - Prospera

- Обавештење о закљученом уговору - Proxima

- Обавештење о закљученом уговору - Trivax

- Обавештење о закљученом уговору - Sinofarm


35. ЈН-31/18 Набавка добара: општа медицинска средства и биоцидни производи, општи дезифицијенси и антисептици за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 10102018

- Продужење рока 29102018

- Измена конк. док 29102018

- Одлука о додели уговора 22112018

- Обавештење о закљученом уговору - Grosis

- Обавештење о закљученом уговору - PTM

- Обавештење о закљученом уговору - SN MEDIC

- Обавештење о закљученом уговору - Termomed

- Обавештење о закљученом уговору - Topchemie medlab

- Обавештење о закљученом уговору - Flora Komerc

- Обавештење о закљученом уговору - Ecotrade-BG


36. ЈН-36/18 Набавка добара: Набавка добара, инвитро дијагностичка медицинска средства (тестови, реагенси)  антитела,општа медицинска средства, медицински потрошни материјал и хемикалије КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 19102018

- Одговор на питање 30102018

- Одлука о додели уговора 22112018

- Обавештење о закљученом уговору - Adoc

- Обавештење о закљученом уговору - Alfamed

- Обавештење о закљученом уговору - Galen-Fokus

- Обавештење о закљученом уговору - Interlab Exim

- Обавештење о закљученом уговору - Magna Pharmacia

- Обавештење о закљученом уговору - Makler

- Обавештење о закљученом уговору - Remed

- Обавештење о закљученом уговору - Labteh

- Обавештење о закљученом уговору - Flora Komerc

- Обавештење о закљученом уговору - ProMedia

- Обавештење о закљученом уговору - Vivogen

- Обавештење о закљученом уговору - Superlab

- Обавештење о закљученом уговору - Esensa

 

37. ЈН-38/18 : Набавка добара, инвитро дијагностичка медицинска средства (тестови, реагенси) општа медицинска средства и медицински потрошни материјал за потребе Службе за лабораторијску дијагностику КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 30102018

- Одлука о додели уговора 21112018

- Обавештење о закљученом уговору - Adoc

- Обавештење о закљученом уговору - Interlab Exim

- Обавештење о закљученом уговору - Makler

 

38. JН-42/18 Набавка добара: лекови ван листе лекова, (Правилник , члан 15.) за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 22112018

- Одговор на питање 26112018

- Измена конкурсне док. 30112018

- Измена конкурсне док. 18122018

- Oдлука о додели уговора

- Одлука о измени уговора

39. ЈН-39/18 Набавка добара:Активна имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у ортопедији, ендоптотезе кука, рамена и колена и медицински потрошни материјал за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 23112018

- Одговор на питање

- Обавештење о закљученом уговору - Први квартал 2019


40. ЈН-40/18 Набавка добара: имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у ортопедији, (остеосинтетски материјал) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 26112018

- Одговор на питање

- Измена конкурсне док. 17122018

- Измена конкурсне док. 19122018

41. ЈН-41/18 НАБАВКА добара са услугом инсталације и замене:Радиоактивни изотопи (извори зрачења ИР 192) за потребе Одељења за брахиотерапију К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 10122018

- Измена конкурсне док. 18122018

-  Одлука о додели уговора 11012019

- Обавештење о закљученом уговору - MaxTeam

 

42. ЈН-43/18 Набавка добара, општа медицинска средства, стандардни материјал за процедуре у дијализи за потребе Клинике за урологију, нефрологију и дијализу, Центра за нефрологију и дијализу  КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 14012019

- Одговор на питање 15012018

- Продужење рока

- Одлука о закључењу оквирног споразума 31012019

43. ЈН-48/18 Набавка добара, општа медицинска средства,санитетски медицински потрошни материјал, заједнички материјал за све типове дијализних машина за потребе Клинике за урологију, нефрологију и дијализу, Центра за нефрологију и дијализу  КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - B.Braun Adria

- Обавештење о закљученом уговору - Farmalogist


44. ЈН-44/18 Набавка добара, општа медицинска средства,санитетски медицински потрошни материјал за потребе Операционог центра КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 21122018

- Разјашњење конк. док 08012019

- Разјашњење конк. док 11012019

- Измена конкурсне док 21012019

- Продужење рока 22012019

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Ecotrade

- Обавештење о закљученом уговору - Gosper

- Обавештење о закљученом уговору - Grosis

- Обавештење о закљученом уговору - MagnaPharmacia

- Обавештење о закљученом уговору - Makler

- Обавештење о закљученом уговору - OmniMedical

- Обавештење о закљученом уговору - SN-Medic

- Обавештење о закљученом уговору - B.Braun

- Обавештење о закљученом уговору - Farmalogist

- Одлука о додели уговора


45. ЈН-46/18 Набавка добара: набавка ин витро дијагностичка медицинска медицинска средства (реагенси,потрошни материјал,тестови) за потребе Клинике за Хематологију КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуде 25122018

- Измена и разјашњење конкурсне док. 22012018

- Одлука о додели уговора 31012019

- Обавештење о закљученом уговору - ReMED

- Обавештење о закљученом уговору - Makler

- Обавештење о закљученом уговору - Elta90

- Обавештење о закљученом уговору - AluraMed

- Обавештење о закљученом уговору - Biomedica MP


46. JН-47/18 Набавка добара: радиоактивни лекови, нерадиоактивни лекови, радиоактивни санитетски медицинки материјал и ин витро дијагностичка медицинска средства за потребе Центра за нуклеарну медицину КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 10012019

- Измена конкурсне док 30012019

- Продужење рока

- Одлука о додели уговора 11022019

- Обавештење о закљученом уговору - Vinča

- Обавештење о закљученом уговору - Makler


47. ЈН-45/18 Набавка добара: отворени поступак ради закључивања Оквирног споразума ,општа медицинска средства, санитетски медицински потрошни материјал за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 10012019

- Одговор на захтев за разјашњењем 14012019

- Измена конкурсне документације 16012019

- Измена конкурсне документације 18012019

- Измена конкурсне документације 21012019

- Измена конкурсне документације 24012019

- Измена конкурсне документације 30012019

- Продужење рока 30012019

- Одговор на питање 31012019

- Измена конкурсне документације 31012019

- Измена конкурсне документације 04022019

- Продужење рока

- Одлука о додели уговора

- Измена одлуке о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору - Okvirni sporazum