Насловна Јавне набавке Јавне набавке 2017 Квалификациони поступци 2017
Untitled Document

Квалификациони поступци 2017

Ел. пошта Штампа

1.ЈН-01/17-II фаза 1-Квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 08022017

- Обавештење о продужењу рока

-Одлука о додели уговора 14.2.2017

-Обавештење о обустави поступка 14.2.2017

-Обавештење о закљученом уговора- BBraun Adria RSRB doo

-Oбавештење о закљученом уговору- Еuromed Group doo

-Обавештење о закљученом уговору- Аrena Meding doo

-Oбавештење о закљученом уговору- Fresenius Medical Care Srbija doo

-Oбавештење о закљученом уговору- Proxima doo

-Oбавештење о закљученом уговору- Оlympus doo

-Обавештење о закљученом уговору- Stiga doo

2.ЈН-02/17 Набавка услуга: Прва фаза квалификационог поступка за подношење пријава за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката и услуге пројектовања и стручног надзора за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење пријава

- Одлука о признавању квалификација 23032017

- Одлука о признавању квалификација 02102017

3.ЈН-01/17-II фаза 2 квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

-Позив за подношење понуда

-Измена конкурсне документације 08032017

-Oдлука о додели уговора 23032017

-Oбавештење о закљученом уговору- Paroco Medical Equipment doo

-Обавештење о закљученом уговору- Аlpha Imaging doo

-Oбавештење о закљученом уговору- Аrena Meding doo

-Oбавештење о закљученом уговору- Siemens Healthcare doo

-Oбавештење о закљученом уговору- Beolek doo

-Oбавештење о закљученом уговору- Drager tehnika doo

-Oбавештење о закљученом уговору- Меdipro MPM doo

-Обавештење о закљученом уговору- ПТМ доо

-Обавештење о закљученом уговору- Горење доо

4. ЈН-01/17-II фаза 3 квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају

- Позив за подношење понуде

-Одлука о додели уговора 4.5.2017

- Обавештење о закљученом уговору- Макер доо

- Обавештење о закљученом уговору- ТPS Tehnomed doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Мedisal doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Galabern doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Маx Team doo

5. JН-02/17-II фаза 1 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката и услуге пројектовања и стручног надзора за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Продужење рока 18042017

- Измена конкурсне документације 21042017

- Одлука о додели уговора 11052017

- Обавештење о закљученом уговору-Електроелан доо

- Обавештење о закљученом уговору-СЗР Дрманац доо

- Обавештење о закљученом уговору-Оби доо

- Обавештење о заљкученом уговору-ГМЛ Инжењеринг доо

- Oбавештење о закљученом уговору-SZR Cool Servis

6. JН-01/17-II фаза 4 квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми

- Позив за подношење понуда

- Oдлука о додели уговора 19052017

- Oбавештење о заљкученом уговору- Yunycom doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Еuromed Group doo

- Обавештење о заљкученом уговору- PTM doo

7. ЈН-01/17-II фаза 5 квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора ЈН-01/17-II faza 5

- Oбавештење о закљученом уговору- Fresenius Medical Care doo

8. ЈН-02/17- II фаза 2 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката и услуге пројектовања и стручног надзора за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 06062017

- Одлука о додели уговора 26062017

- Oбавештење о закљученом уговору- Ками

- Обавештење о закљученом уговору- ГМЛ Инжењеринг

- Обавештење о закљученом уговору- СЗР Дрманац

9. JН-01/17- II фаза 6 Квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 13062017

- Одлука о додели уговора 22062017

- Oбавештење о закљученом уговору- BBraun Adria RSRB doo

- Обавештење о закљученом уговору- Оlympus doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Аrena Meding doo

- Oбавештење о заљкученом уговору- Маx Team doo

10. ЈН-02/17-II фаза 3 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката и услуге пројектовања и стручног надзора за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 23062017

- Одлука о додели уговора 05072017

- Oбавештење о закљученом уговору-ГМЛ Инжењеринг

- Обавештење о закљученом уговору-СЗР Техник

- Обавештење о закљученом уговору-СЗР Милић

- Обавештење о закљученом уговору-СЗР Дрманац

11. ЈН-02/17-II фаза 4 набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката и услуге пројектовања и стручног надзора за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 13.7.2017

- Одлука о додели уговора 21.7.2017

- Обавештење о закљученом уговору- Obi dоо

- Обавештење о закљученом уговору- Cool mont servis doo

12. ЈН-01/17- I фаза прва фаза квалификационог поступка за подношење пријава за јавну набавку повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама, а не према специфичним захтевима наручиоца на медицинској  опреми,уређајима за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење пријава 25.7.2017

- Одлука о признавању квалификација 28082017

- Одлука о признавању квалификација  08032018

13. ЈН-02/17 II фаза 5 - текуће поправке и одржавање објеката и услуге пројектовања и стручног надзора за потребе Клиничког центра Крагујевац, обликована у 5  партија

- Позив за подношење понуда 27.7.2017

- Одлука о додели уговора 07082017

- Oбавештење о закљученом уговору- Secut one doo

- Обавештење о закљученом уговору- Оbi doo

14. ЈН-02/17 II фаза 6 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката и услуге пројектовања и стручног надзора за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 09082017

- Измена конкурсне документације 09082017

- Одлука о додели уговора 25082017

- Oбавештење о закљученом уговору- Ками доо

- Обавештење о закљученом уговору- Оби доо

- Oбавештење о закљученом уговору- Електроелан доо

15. JН-02/17 II фаза 7 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката и услуге пројектовања и стручног надзора за потребе Клиничког центра Крагујевац

-Позив за подношење понуда 24082017

-Обавештење о продужењу рока 28082017

-Одлука о додели уговора 07092017

- Обавештење о закљученом уговору- Дрманац доо

- Обавештење о закљученом уговору- ГМЛ Инжењеринг доо

16. ЈН-02/17 II фаза 8 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката и услуге пројектовања и стручног надзора за потребе Клиничког центра Крагујевац

-Позив за подношење понуда 07092017

-Одлука о додели уговора 18092017

-Обавештење о закљученом уговору- СЗР Техник доо

-Обавештење о закљученом уговору- КГ Узор доо

17. JН-01/17-18 II фаза 1  Квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 11092017

- Одговор на захтев за разјашњењем конк.док. 15092017

- Oдлука о додели уговора 03102017

- Oбавештење о закљученом уговору- МC Company doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Beolaser doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Маkler doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Fresenius Medical Care Srbija doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Superlab doo

- Обавештење о закљученом уговору- Siemens Healthcare doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Меdicon Doo

- Обавештење о закљученом уговору- Меdi Ray doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Маx Team doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Stiga doo

- Обавештење о закљученом уговору- Аrena Meding doo

18. ЈН-01/17-18 II фаза 2 Квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 16102017

- Одлука о додели уговора 07112017

- Oбавештење о закљученом уговору- Мedisal doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Меdicom doo

- Обавештење о закљученом уговору- Меdicon doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Аrena Meding doo

- Oбавештење о закљученом уговору- АB Trade doo

- Обавештење о закљученом уговору- Beolaser doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Stiga doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Маx Team doo

19. ЈН-02/17 II фаза 9 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката и услуге пројектовања и стручног надзора за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 18102017

- Измена конкурсне документције 25102017

- Oдлука о додели уговора 07112017

- Обавештење о закљученом уговора- SZTR Rotor dоо

- Обавештење о закљученом уговору- SZR Cool Servis doo

- Oбавештење о закљученом уговору- SZR Feniks Sens doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Еnergo Tippo doo

20. ЈН-01/17-18 II фаза 3  Квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 08112017

- Одлука о додели уговора 20112017

- Обавештење о закљученом уговору- Beolaser dоо

- Обавештење о закљученом уговору- Маkler dоо

- Обавештење о закљученом уговору- Аrena Meding doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Siemens Healthcare doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Меdtech doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Маx Team doo

21. ЈН-01/17-18 II фаза 4 Квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 30112017

- Одлука о додели уговора 11122017

- Обавештење о закљученом уговору- Olympus doo

- Обавештење о закљученом уговору- Fresenius Medical Care Srbija doo

- Oбавештење о закљученом уговору- BBraun Adria RSRB doo

22. JН-02/17-18 II фаза 10 Набавка услуга: квалификациони поступак, друга фаза, за јавну набавку услуга, текуће поправке и одржавање објеката за потребе Клиничког центра Крагујевац

- Позив за подношење понуда 01122017

- Одговор на питање 07122017

- Oбавештење о закљученом уговору- SZR Tehnik doo

- Обавештење о закљученом уговору- SG Line doo

23. JН-01/17-18 II фаза 5 Квалификациони поступка, друга фаза јавна набавка повремених услуга, потрошних добара, односно повремене поправке или радови на редовном одржавању које се пружају, испоручују или изводе према стандардним уобичајеним спецификацијама  на медицинској  опреми,уређајима  за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 08122017

- Одлука о додели уговора 18122017

- Обавештење о закљученом уговору- Beolaser dоо

- Обавештење о закљученом уговору- BBRaun Adria RSRB doo